7 resultaten
Advies

"Wat moet mijn bedrijf doen om de uitstoot van bepaalde stoffen in de omgevingslucht te beperken? Welke emissiegrenswaarden zijn van toepassing op mijn bedrijf? Welke meetstrategie moet worden gevolgd? Wat met de emissies van koel- en stookinstallaties?" Met concrete vragen over de uitstoot in de omgevingslucht kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

"Ik wil de uitstoot van mijn bedrijf naar de omgevingslucht verder beperken. Wat zijn de verschillende opties? Wat is voor mijn bedrijf de optimale meetstrategie? Ik wens mijn solventenboekhouding in orde te krijgen. Hoe ga ik concreet aan de slag?" Samen analyseren we in detail de mogelijkheden en begeleiden u tijdens de uitvoering van een actieplan.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

U krijgt binnenkort de milieu-inspectie over de vloer of er werd na een inspectie een proces-verbaal opgesteld wegens een ernstige tekortkoming. U wil een overleg met de bevoegde administratie plannen om de zaak te bespreken. Laat u bijstaan door een van onze experten om u op de aangekondigde inspectie voor te bereiden of om de tekortkoming in overleg met het betrokken departement te verhelpen. Wij begeleiden u bij de verdediging van uw dossier.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Audit

U wil de conformiteit van uw bedrijf op het vlak van lucht aftoetsen aan de vigerende regelgeving? U wil uw bedrijf klaarstomen voor een milieuzorgsysteem of uw vergunning actualiseren? Tijdens onze compliance-audit milieu lichten we uw milieubeleid volledig door. Deze oefening neemt normaliter één dag in beslag. Met de milieuverantwoordelijke worden alle administratieve verplichtingen doorgenomen en tijdens een rondgang in uw bedrijf wordt de vergunde situatie met de realiteit vergeleken. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met een actieplan dat aangeeft op welke punten verbetering of regularisatie noodzakelijk is.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

Kent u de gewestelijke en Europese regelgeving voor emissies in de omgevingslucht? Voldoet uw bedrijf aan alle verplichtingen? Tijdens onze inhouse academy krijgt u een overzicht van de reglementering en de bijbehorende verplichtingen. Deze opleiding wordt volledig afgestemd op de situatie en noden van uw bedrijf.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Individuele lobby

Vreest u dat aangekondigde wijzigingen van de wetgeving inzake emissies in de omgevingslucht moeilijk te implementeren zullen zijn in uw bedrijfsspecifieke situatie? Of is er in de huidige regelgeving iets dat problematisch is voor uw bedrijf? We bekijken het probleem met u en zetten de nodige stappen om, in overleg met de bevoegde instanties, een oplossing te zoeken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool Milieu

U wil een eerste zicht krijgen op de conformiteit van uw bedrijf met de regelgeving rond lucht? Met de zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een 350-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie conform de milieuverplichtingen werkt. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw bedrijf de milieuknelpunten zijn en welke tekortkomingen verholpen moeten worden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten