7 resultaten
Advies

"Welke geluidsnormen zijn van toepassing op mijn bedrijf? Wat houdt een geluidsstudie in? Bij wie kan ik hiervoor terecht?" Met concrete vragen over geluid kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

U moet een geluids- of geurstudie uitvoeren, maar weet niet hoe u daar aan begint. Of u wenst een tweede lezing van dergelijke studie? In beide gevallen staan onze experten klaar om u te helpen en te begeleiden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

U krijgt binnenkort de milieu-inspectie over de vloer of er werd na een inspectie een proces-verbaal opgesteld wegens een ernstige tekortkoming. U wil een overleg met de bevoegde administratie plannen om de zaak te bespreken. Laat u bijstaan door een van onze experten om u op de aangekondigde inspectie voor te bereiden of om de tekortkoming in overleg met het betrokken departement te verhelpen. Wij begeleiden u bij de verdediging van uw dossier.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Audit

U wil de conformiteit van uw bedrijf op het vlak van de normen rond geluid aftoetsen aan de vigerende regelgeving? U wil uw bedrijf klaarstomen voor een milieuzorgsysteem of uw vergunning actualiseren? Tijdens onze compliance-audit milieu lichten we uw milieubeleid grondig door. Deze oefening neemt normaliter ťťn dag in beslag: met de milieuverantwoordelijke worden alle administratieve verplichtingen doorgenomen en tijdens een rondgang in uw bedrijf wordt de vergunde situatie met de realiteit vergeleken. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met een actieplan dat aangeeft op welke punten verbetering of regularisatie noodzakelijk is.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

Om de hinder door geluid, geur en licht te beperken, is een aantal regels opgesteld, die ook voor bedrijven gelden. Om uw medewerkers te sensibiliseren en te informeren over de regels die ze in acht moeten nemen, kunt u onze experten een inhouse opleiding laten geven die volledig afgestemd wordt op de situatie en de noden van het bedrijf.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Individuele lobby

Vreest u dat aangekondigde wijzigingen van de wetgeving inzake†geur, geluid of licht†moeilijk te implementeren zullen zijn, gelet op de specifieke bedrijfssituatie? Of is er in de huidige regelgeving iets dat problematisch is voor uw bedrijf? We bekijken samen met u het probleem en zetten de nodige stappen om in overleg met de bevoegde instanties een oplossing te zoeken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool Milieu

U wil een eerste zicht krijgen op de conformiteit van uw bedrijf met de regelgeving inzake hinder? Met de zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een 350-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie conform de milieuverplichtingen werkt. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw bedrijf de milieuknelpunten zijn en welke tekortkomingen verholpen moeten worden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten