7 resultaten
Advies

"Wanneer is een bodemonderzoek volgens het Bodemdecreet verplicht? Op ons bedrijfsterrein is een bodemverontreiniging vastgesteld. Wat nu ? Wanneer moet de bodem worden gesaneerd en wie betaalt de kosten?" Met praktische vragen over bodemverontreiniging kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

U wil laten nagaan of en hoe ver uw bedrijfsterrein verontreinigd is? We bekijken samen met u de verschillende mogelijkheden. Voorts begeleiden we u tijdens het bodemonderzoek en bij de uitvoering van de eventuele saneringswerken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

U hebt een bodemonderzoek laten uitvoeren en wil de resultaten daarvan aan de bevoegde overheid voorleggen? De overheid heeft een negatief advies over uw bodemsaneringsproject gegeven? Wij stellen met u een dossier samen en verdedigen het bij de bevoegde administratie.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Audit

U wil de conformiteit van uw bedrijf op het vlak van bodemverontreiniging aftoetsen aan de huidige regelgeving? U wil uw bedrijf klaarstomen voor een milieuzorgsysteem of uw vergunning actualiseren? Tijdens onze compliance-audit milieu lichten we uw milieubeleid grondig door. Deze oefening neemt normaliter één dag in beslag. Met de milieuverantwoordelijke worden alle administratieve verplichtingen doorgenomen en tijdens een rondgang in uw bedrijf wordt de vergunde situatie met de realiteit vergeleken. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met een actieplan dat aangeeft op welke punten verbetering noodzakelijk is, of waar uw bedrijf zich moet in regel stellen.   

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

Kent u alle verplichtingen die in het Bodemdecreet op het gebied van preventie van bodemverontreiniging en bodemsanering aan bedrijven worden opgelegd en voldoet uw bedrijf eraan? Tijdens onze inhouse academy krijgt u een update van de regelgeving met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen. We bekijken met u de situatie van uw bedrijf en leggen u uit welke maatregelen u moet nemen om aan de wetgeving te voldoen.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Individuele lobby

U wil een problematisch punt voor uw bedrijf (en enkele andere bedrijven) in de het bodemwetgeving laten aanpassen? Wij zetten daartoe de nodige stappen bij de bevoegde instanties, op voorwaarde dat dit strookt met het algemene belang van onze leden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool Milieu

U wil weten in hoeverre uw bedrijf aan de complexe bodemwetgeving voldoet? Met de zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een reeks vragen over het thema bodem nagaan of u conform de regels werkt. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw bedrijf op het gebied van bodem de knelpunten zijn en welke eventuele tekortkomingen verholpen moeten worden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten