7 resultaten
Advies

"Welke afvalstoffen moeten gescheiden ingezameld worden? Wat zijn de verplichtingen in het kader van het afvalstoffentransport? Wat houdt een afvalstoffenregister en een grondstofverklaring concreet in? Hoe kunnen we aan de terugnameplicht voor verpakkingsafval voldoen?" Met concrete vragen over afval kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Coaching

U wenst uw huidig afvalbeleid kritisch tegen het licht te houden en het beheer van uw afvalstromen te optimaliseren? Wat zijn uw opties? Samen analyseren wij uw afvalstromen en reiken u de meest efficiŽnte manier aan om de verschillende stromen te valoriseren.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Interventie

U krijgt binnenkort de milieu-inspectie over de vloer of er werd na een inspectie een proces-verbaal opgesteld wegens een ernstige tekortkoming. U wil een overleg met de bevoegde administratie plannen om de zaak te bespreken. Laat u bijstaan door een van onze experten om u op de aangekondigde inspectie voor te bereiden of om de tekortkoming in overleg met het betrokken departement te verhelpen. Wij begeleiden u bij de verdediging van uw dossier.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Audit

U wil de conformiteit van uw bedrijf op het vlak van milieu aftoetsen aan de vigerende regelgeving? U wil uw bedrijf klaarstomen voor een milieuzorgsysteem of uw vergunning actualiseren? Tijdens onze compliance-audit milieu lichten we uw milieubeleid grondig door. Deze oefening neemt normaliter ťťn dag in beslag: met de milieuverantwoordelijke worden alle administratieve verplichtingen doorgenomen en tijdens een rondgang in uw bedrijf wordt de vergunde situatie met de realiteit vergeleken. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met een actieplan dat aangeeft op welke punten verbetering of regularisatie noodzakelijk is.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Inhouse academy

Kent u de gewestelijke en Europese regelgeving op het gebied van afval? Voldoet uw bedrijf aan alle verplichtingen terzake? Tijdens onze inhouse academy krijgt u een overzicht van de reglementering en de bijbehorende verplichtingen. Deze opleiding wordt volledig afgestemd op de situatie en noden van uw bedrijf. Na afloop weet u op welke punten aanpassingen nodig zijn.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Tarief op aanvraag
Niet-leden
Tarief op aanvraag
Contacteer onze experten
Individuele lobby

Vreest u dat aangekondigde wijzigingen van de wetgeving inzake†afval moeilijk te implementeren zullen zijn in uw bedrijfsspecifieke situatie? Of is er in de huidige regelgeving iets dat problematisch is voor uw bedrijf? We bekijken het probleem met u en zetten de nodige stappen om, in overleg met de bevoegde instanties, een oplossing te zoeken.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Distributeur, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten
Zelfdiagnosetool Milieu

U wil een eerste zicht krijgen op de conformiteit van uw bedrijf met de afvalstoffenregelgeving? Met de zelfdiagnosetool Milieu kunt u aan de hand van een 350-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie conform de milieuverplichtingen werkt. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw bedrijf de milieuknelpunten zijn en welke tekortkomingen verholpen moeten worden.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant, 
  • Dienstenbedrijf
 • Interessegebied:
  • Engineering, 
  • Environment, 
  • Legal, 
  • Managing Board, 
  • Production, 
  • Purchase, 
  • Quality & Technical Compliance, 
  • R&D and Innovation
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze experten