2 resultaten
Advies

Valt mijn installatie onder het toepassingsgebied van het EU ETS? Op welke basis worden de gratis emissierechten toegewezen? Tegen welke datum moeten wij emissierechten inleveren om onze uitstoot af te dekken? Met concrete vragen over de werking, evolutie en invulling van het Europese emissiehandelssysteem kunt u bij ons terecht.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Finance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze expert
Interventie

U wenst een uitzondering op de toewijzingsregels voor gratis emissierechten te verkrijgen bij het Vlaams departement Omgeving, dat de emissierechten jaarlijks toewijst. Voor deze en andere vragen in verband met de werking, evolutie en invulling van het Europese emissiehandelssysteem kunnen wij indien nodig bij de administratie en stakeholders interveniëren om uw vraag kracht bij te zetten.

 • Type bedrijf:
  • Fabrikant
 • Interessegebied:
  • Environment, 
  • Finance
Leden
Inbegrepen in lidmaatschap
Niet-leden
Enkel voor leden
Contacteer onze expert