De GDPR is nog steeds brandend actueel. Wist u bijvoorbeeld dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, die nu over extra bevoegdheden beschikt, sinds mei 2019 reeds verschillende sancties heeft uitgesproken? Een reden te meer om op 21 april naar ons seminar 'GDPR Reloaded' te komen. U krijgt er tekst en uitleg over de opgelegde sancties en aansprakelijkheden en kunt er advies inwinnen bij experts van o.a. de Gegevensbeschermingsautoriteit zelf. Schrijf u hier in!


Om de verspreiding van het COVID-19-virus te vertragen, is dit uitgesteld tot een latere datum.

In navolging van ons eerder succesvol GDPR-seminar met meer dan 100 deelnemers in april 2019, informeren we u een jaar later, op 21 april 2020, opnieuw over de stand van zaken. Net als vorige keer bevat het programma opnieuw een reeks parallelle sessies, zodat u gegarandeerd uw gading zult vinden. Agoria werkt voor dit seminarie opnieuw samen met de specialisten van advocatenkantoor Loyens&Loeff.

Wij hopen u opnieuw talrijk te mogen verwelkomen.

Programma

Zaal A

Zaal B

Keynote: GDPR Reloaded

Keynote: GDPR Reloaded

Nieuwe verplichting: klokkenluidersregeling; Implementatie camerabewaking / Nouvelle obligation : règlement d'alerte professionnelle ; mise en place d'une surveillance par caméra

Case law of the Belgian Data Protection Authority since 25 May 2018

To be defined

Future perspectives (priorities of the BDPA, class actions and damages claims) & key liability considerations for DPO’s and privacy officers

Pauze / Pause

Pauze

Wettelijk kader voor verwerkers en aansprakelijkheidsbeperkingen / Cadre juridique pour les sous-traitants et les limitations de responsabilité

Key takeaways from the most important GDPR fines throughout the EU

Wat is een Data Protection Impact assessment en praktijkvoorbeeld / Qu'est-ce que l'audit 'Data Protection Impact et un exemple pratique ?

Update on direct marketing, social media, e-Privacy & Cookies

De taal van de titel van iedere topic geeft de gesproken taal weer. Dit wil zeggen dat Nederlands en Frans zullen afgewisseld worden. De Engelse sessies zullen enkel in het Engels gehouden worden.

Punten voor bedrijfsjuristen (IBJ): 3 opleidingspunten (vermeld bij uw inschrijving uw lidnummer in het commentaarveld).

Datum

dinsdag 21 april 2020, 13:00 - 17:45

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria 

Meer info

Leden Agoria: gratis
Niet-leden: € 125

Voor dit evenement kan niet meer worden ingeschreven.