De regels en schalen voor inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019 zijn in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2018 verschenen. Download in dit artikel het KB met de schalen en regels.


Download het KB met de schalen en regels