Op internet circuleert heel wat ‘fake news’ over de impact van 5G op de gezondheid van mensen. Met dit artikel willen we het debat terugbrengen naar objectieve argumenten.


5G biedt een oplossing om de enorme toename in het dataverbruik op te vangen. Daarnaast zal deze technologie, dankzij haar talrijke voordelen (fors hoger debiet, bijna-nul latentie, netwerkkwaliteit), ook heel wat nieuwe toepassingen mogelijk maken. Deze nieuwe toepassingen zullen een antwoord bieden op een reeks maatschappelijke uitdagingen in domeinen zoals mobiliteit, gezondheidszorg, veiligheid, energiebeheer, enz. Ook voor de industrie zal 5G een enorme meerwaarde betekenen: meer flexibiliteit en productiviteit, nieuwe en/of verbeterde producten,…

De gezondheidsaspecten van radiofrequenties worden al meer dan 25 jaar wetenschappelijk bestudeerd, met bijzondere aandacht voor de radiofrequenties die voor mobiele communicatie worden gebruikt. In totaal werden al bijna 30.000 studies uitgevoerd. De overgrote meerderheid van de nationale en internationale instellingen (waaronder de WHO - Wereldgezondheidsorganisatie) is het erover eens dat er geen aanwijzingen zijn dat mobiele radiofrequenties onder de toegestane grenswaarden een impact hebben op de gezondheid. Dat geldt ook voor 5G.

De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is een internationaal samengestelde commissie van vooraanstaande, neutrale deskundigen met wetenschappelijke achtergrond. Zij doet aanbevelingen om mensen en het milieu te beschermen tegen de potentieel schadelijke risico's van niet-ioniserende golven (d.w.z. zoals die worden gebruikt voor mobiele communicatie). Deze commissie heeft recent haar aanbevelingen geactualiseerd. Daarin bevestigt ze in grote lijnen de bestaande normen, op enkele beperkte wijzigingen om rekening te houden met 5G na.

Deze normen worden aanbevolen door de WHO en de EU. Ze worden ook gevolgd door de overgrote meerderheid van de landen, met name binnen de EU. In België is dit een gewestelijke bevoegdheid en liggen de normen ver onder deze aanbevelingen: ze 4x strenger in Vlaanderen, meer dan 4x strenger in Wallonië (dat een norm per antenne heeft aangenomen, zonder grenswaarde voor alle antennes samen, wat de vergelijking moeilijker maakt) en maar liefst 50 strenger in Brussel. Samengevat ziet de situatie er als volgt uit:

Welke normen zijn nodig om 5G te kunnen uitrollen?

Om effectief 5G te kunnen uitrollen (meer dan een 5G 'light'), moeten deze gewestelijke normen in België worden herzien (vooral in Brussel). Daarbij zouden idealiter de normen worden aangenomen die worden aanbevolen door de ICNIRP, de WHO en de EU.

Auteurs van deze nota: