Nu 2017 ten einde loopt, delen enkele 'leading ladies' uit verschillende expertisecentra van Agoria hun visie over het voorbije ťn het komende jaar. "We zitten op de rand van een transitie naar een nieuwe energiemarktĒ, vertelt Ruth Lambrechts, experte Energie. ďDat creŽert heel veel opportuniteiten voor technologiebedrijven, maar zorgt tegelijk voor evenveel uitdagingen.Ē


Wat moeten bedrijven onthouden uit 2017?

In 2017 is de competitiviteit van bedrijven op vlak van energiekosten bewaard gebleven. Terwijl er in de voorbije jaren alsmaar meer heffingen zijn bij gekomen, is dit in 2017 niet gebeurd. Meer nog, er zijn zelfs een aantal heffingen hervormd, bijvoorbeeld de Bijdrage Energiefonds in Vlaanderen, wat interessant is voor de bedrijven. Met Agoria hebben we daar hard aan gewerkt en het is leuk om te zien dat het zijn vruchten afwerpt.

Ook op vlak van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) is er goed nieuws. EBOís zijn sectorakkoorden waarbij grote bedrijven een aantal maatregelen nemen om energie te besparen. Normaal liepen deze akkoorden tot 2020, maar in Vlaanderen hebben we deze overeenkomst kunnen verlengen tot 2022 waardoor de bedrijven meer tijd krijgen om een grondige oefening te doen. Dit levert voor de komende jaren een perspectief op energiebesparing.

Wat zal 2018 brengen?

We zitten op de rand van een transitie naar een nieuwe energiemarkt. Dat creŽert heel veel opportuniteiten voor onze bedrijven, zeker in de technologische sector, maar dit zorgt tegelijk voor evenveel uitdagingen. Hoe gaan we daarmee om en wat moeten we veranderen in onze eigen productieproces?

Het Interfederaal Energiepact zou dit jaar nog beslist worden. Agoria heeft een aantal themaís op tafel gelegd die nu in behandeling zijn, denk maar aan de groene tax shift. De invulling en vertaling van dit pact in regelgeving zal belangrijk zijn in 2018. Dit zal een rechtstreekse impact hebben op bedrijven, op de investeringen die zullen moeten gebeuren en op de mogelijke kosten die dit met zich mee zal brengen. Neem nu de kwestie van de bevoorradingszekerheid als er niet snel een sluitend alternatief is voor de kerncentrales. Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk hernieuwbare energie, maar ook om een beperkt †aantal centrales open te laten gewoon omdat er op dit moment geen alternatief op tafel ligt. Maar dit alternatief zal wel een financiering met zich meebrengen. Dit zal enerzijds veel opportuniteiten creŽren voor onze bedrijven maar tegelijkertijd moeten wij ook waken over de kosten.

2018 wordt ook een belangrijk jaar voor het klimaat. De verschillende gewesten gaan in 2018 een klimaatplan opstellen om de Europese klimaatdoelstellingen, die vastliggen tot 2030, te behalen. Dat gaat dan voornamelijk over de uitstoot in gebouwen, de kleine industrie (de grote industrie heeft een Europees kader), transport en landbouw. Ook hier vallen veel opportuniteiten te rapen voor de bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen om deze doelstellingen te behalen. Maar opnieuw moeten we ervoor zorgen dat we de competitiviteit en de investeringszekerheid van bedrijven goed tegen elkaar blijven afwegen. Ook de politiek moet in dit kader de focus verleggen van de industrie naar het grote CO2-reductiepotentieel in gebouwen .

Wat zal Agoria doen om zijn leden te ondersteunen?

Agoria als consultant voor uw energiecontract

Wij zullen onze leden in 2018 nog beter kunnen begeleiden in de onderhandeling van hun energiecontract. We hebben alle offertes die we in 2017 van onze bedrijven gekregen hebben, verzameld in een grote database die ons toelaat om een benchmarking te doen op de energiekost. We maken een doorgedreven analyse van de offertes, bekijken of het een correcte prijs is en wegen de risicoís tegen elkaar af.

Het bedrijf onderhandelt nog steeds zijn eigen contract, maar wij reiken de nodige tips en tricks aan. Energiefacturen zijn ook enorm complex. Bedrijven met een goede kennis van alle componenten van de factuur, hebben een betere onderhandelingspositie.

Dankzij deze benchmark hebben we een goed zicht op hoe de markt werkt. Al blijft het wel moeilijk in te schatten hoe de marktprijs van energie zal evolueren. We verwachten voornamelijk een stijging in de komende jaren. Dit zal het Internationaal Energieagentschap ook in februari komen vertellen tijdens de jaarlijkse World Energy Outlook.

Agoria als energiecoach voor kleinere bedrijven

Voor grote bedrijven bestaat al een kader voor energiebesparing (EBO) waarmee ze zich kunnen benchmarken met bedrijven met een gelijkaardig energieverbruik en de transitie naar meer efficiŽntere productieprocessen. Maar kleinere bedrijven vallen hier uit de boot. Van minister Tommelein hebben we nu de goedkeuring gekregen om een mini-EBO-traject op te zetten voor kmoís in Vlaanderen. Onze leden krijgen dan een energiecoach over de vloer die een scan zal maken van de mogelijkheden voor energiebesparing. Daar wordt ook een ontzorgingstraject aan gekoppeld. Bedrijven krijgen op die manier een duidelijk zicht op de quickwins en waar ze moeten op inzetten. Dit is voor onze leden volledig vrijblijvend en gratis want het is inbegrepen in hun lidmaatschap. Midden 2018 gaan we hiermee van start. Bedrijven die hierin geÔnteresseerd zijn, mogen ons dit zeker laten weten.