Ruimtevaart

De bedrijvengroep Ruimtevaart groepeert de bedrijven die actief zijn op het gebied van ontwerp, uitvoeringsengineering, productie, assemblage en onderhoud van zowel materiaal, componenten, (sub)systemen als systeemsoftware voor satellieten en lanceertoestellen. Hierbij horen ook de afgeleide toepassingen, producten en diensten op basis van satellietdata.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep volgt het Europese en internationale beleid op inzake luchtvaartgerelateerde regelgeving.
  • Ze komt tussen bij de federale overheid en haar vertegenwoordigingen bij de EU om tot een maatschappelijk verantwoorde en ruimtevaartvriendelijke regelgeving te komen.
  • Ze informeert de leden over de regelgeving, het subsidielandschap en gerelateerde overheids
  • Ze ondersteunt de leden bij hun business development door het verstrekken van relevante marktinformatie en het organiseren van acties/evenementen gericht aan de OEM en de overheid – nationaal en internationaal - als klant.
  • Ze werkt samen met de onderwijs- en opleidingswereld om de aantrekkelijkheid van de ruimtevaartsector te verbeteren en voldoende technisch geschoold personeel te verkrijgen binnen de sector.
  • Voor bovenstaande activiteiten werkt de bedrijvengroep samen met de regionale organisaties en de VZW Belgospace.

Nieuws