De RoHS-richtlijn 2011/65/EU legt beperkingen op m.b.t. het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, waarbij voor een aantal specifieke toepassingen een tijdelijke vrijstelling op dit verbod wordt voorzien. Voor een aantal van die vrijstellingen heeft de Europese Commissie de geldigheidsduur verlengd.


De RoHS-richtlijn 2011/65/EU verbiedt het gebruik van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers in elektrische en elektronische apparatuur. Voor een beperkt aantal toepassingen die gespecifieerd worden in bijlagen van de richtlijn wordt in een vrijstelling op dit verbod voorzien.

Deze vrijstellingen worden toegekend als de vervanging door andere stoffen ofwel technisch onmogelijk is, ofwel meer nadelen dan voordelen biedt voor het milieu, de gezondheid en/of veiligheid. De toegekende vrijstellingen hebben een maximale geldigheidsduur en worden ook geregeld opnieuw geŽvalueerd en herzien naargelang van de technologische vooruitgang.

Met de gedelegeerde richtlijnen (EU) 2018/736 tot en met (EU) 2018/742 heeft de Europese Commissie de vrijstellingen 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I, 24, 34 verlengd, al of niet met een gewijzigde formulering. Onderstaande tabel identificeert de toepassing waarop elke vrijstelling betrekking heeft en bevat een link naar de zeven richtlijnen waarin de nieuwe omschrijving en geldigheidsduur zijn opgenomen.

Directive

Nr. modified exemption

Application

(EU) 2018/736

7(c)-I

certain electrical and electronic components containing lead in glass or ceramic

(EU) 2018/737

24

lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors

(EU) 2018/738

34

lead in cermet-based trimmer potentiometer elements

(EU) 2018/739

6(a)

lead as an alloying element in steel

(EU) 2018/740

6(b)

lead as an alloying element in aluminium

(EU) 2018/741

6(c)

lead as an alloying element in copper

(EU) 2018/742

7(a)

lead in high melting temperature solders

Een tabel met een overzicht van alle vrijstellingen, inclusief hun geldigheidsduur is beschikbaar op de website van de Europese Commissie, klik hier.

Voor advies over de RoHS-richtlijn kunt u terecht bij Marc Cumps (marc.cumps@agoria.be).