Öko-Institut e.V. organiseert een eerste publieke consultatie in het kader van de studie die toekomstige substantiebeperkingen evalueert voor de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Einddatum van de consultatie is 15 juni 2018.


Het Öko-Institut e.V. voert (lees ook het artikel van 12 maart, RoHS 2: voorbereidende studie toekomstige uitbreiding lijst verboden substanties) in opdracht van de Europese Commissie een evaluatie uit van mogelijke toekomstige substantiebeperkingen in het kader van de RoHS-ricthlijn 2011/65/EU. Volgende stoffen worden in het kader van deze studie beoordeeld:

  • diantimony trioxide,
  • tetrabromobisphenol A,
  • Indium phosphide,
  • Medium chain chlorinated paraffins (MCCPs),
  • Beryllium (and its compounds),
  • Nickel sulphate en nickel sulfamate,
  • cobalt dichloride en cobalt sulphate.

Met een eerste publieke consultatie wenst Öko-Institut e.V. vooral informatie in te winnen over de bovenvermelde stoffen. Per stof is een achtergronddocument en vragenlijst beschikbaar (zie tabel hieronder). Neem, indien u betrokken partij bent, deel aan de publieke consultatie. De limietdatum om te reageren is 15 juni 2018.

Substance

Document

Questionnaire

Diantimony trioxide

Initial substance information

Questionnaire

Tetrabromobisphenol A (TBBP-A)

Initial substance information

Questionnaire

Indium phosphide

Initial substance information

Questionnaire

Medium Chain Chlorinated paraffins (MCCPs)

Initial substance information

Questionnaire

Beryllium and its compounds

Initial substance information

Questionnaire

Nickel sulphate and Nickel sulfamate

Initial substance information

Questionnaire

Cobalt dichloride and Cobalt sulphate

Initial substance information

Questionnaire

Wilt u meer weten over de evoluties van RoHS en andere technische wetgeving ? Neem op 29 mei 2018 deel aan de sessie "Législation technique : Evolution future et passée" van het Agoria event "Unboxing Rules & Standards" in Luik. Meer informatie vindt u op http://www.agoria.be/rsevent