expertisecentrum People & Organisation

Wat?

De wet van 28 februari 2014 en het KB van 10 april 2014 voeren nieuwe regels in voor de aanpak van psychosociale risico's in de ondernemingen. Daarbij wordt het accent gelegd op de uitvoering van een analyse van alle mogelijke psychosociale risico's en op de maatregelen die de werkgever op basis van deze analyse moet nemen.
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de psychosociale risico's tot een minimum worden beperkt of zelfs helemaal worden uitgesloten.

Online tool

De tool geeft een beeld van de psychosociale risico’s in de onderneming/afdeling/subafdeling. De vragen kunnen ter bespreking voorgelegd worden aan een interne werkgroep in de onderneming. Een participatieve aanpak biedt de grootste kans op een “gedragen” resultaat. De samenstelling van de interne werkgroep is bijgevolg van cruciaal belang. De deelnemers dienen de onderneming goed te kennen. Daarom wordt aangeraden om een representatieve vertegenwoordiging van de onderneming/afdeling/subafdeling in de werkgroep op te nemen.

Voor wie?

De werkgever kan deze tool gebruiken op het vlak van de gehele organisatie maar het kan ook voor een afdeling of subafdeling. Op niveau van het individu is de aanpak van een psychosociaal probleem eerder specialistenwerk en daarvoor is deze tool minder geschikt. Deze methodiek is tevens geschikt om psychosociale problemen in de onderneming bespreekbaar te maken. De methodiek kwam tot stand in samenwerking met de KU Leuven.

Praktisch

  • Prijs: (excl. BTW)
    • Leden Agoria: inbegrepen in lidgeld
    • Andere niet aansluitbare ondernemingen: 500 € per jaar/per licentie

Hoe kunnen wij u verder helpen?