De 'aftersales market' van ICT-producten is zeer divers en belangrijk, zowel in omvang als in waarde. De digitale industrie ontwikkelt daarom verschillende oplossingen voor de herstelling, de terugwinning en het hergebruik van haar producten.


DIGITALEUROPE, de Europese koepelfederatie van de ICT-industrie waarvan Agoria het Belgische lid is, neemt in een interessante analyse dit fenomeen onder de loep. Het is duidelijk dat al deze oplossingen de recyclage en inzamelactiviteiten van materialen die aan het einde van hun levensduur zijn aanvullen en zo bijdragen tot de circulaire economie.

Kerncijfers

De aftersales market van ICT-producten is zeer divers en belangrijk, zowel in omvang als in waarde. Geschat wordt dat het grensoverschrijdende verkeer van producten en wisselstukken voor herstelling en terugwinning op wereldvlak goed is voor 118.000 T en op Europees vlak voor 28.000 T (2014).

70% van dit volume heeft betrekking op professioneel materiaal en 40% op herstellingen 'buiten garantie'. 

Welke praktijken?

Verschillende praktijken worden gecombineerd en de mate van toepassing is grotendeels afhankelijk van het door de bedrijven gekozen 'business model':

 • Longevity, Durability & Reliability
 • Maintenance
 • Upgrading
 • Swap & Repair
 • Remanufacturing & Refurbishment
 • Hardware & Software Updates
 • Guarantees
 • Warranty Plans
 • Resale
 • Leasing
 • Trade-in
 • Reuse


Enkele voorstellen

DIGITALEUROPE definieert een reeks principes om de normalisatie en wetgeving van de aftersales market te begeleiden:

 • Activiteiten voor hergebruik, herstelling... mogen niet gereglementeerd worden door een wetgeving rond 'afval';
 • Het potentieel van hergebruik, herstelling, renovatie moet erkend worden in plaats van afgeremd;
 • De regelgeving rond ecologisch ontwerp moet doelstellingen definiëren die innovatie bevorderen in plaats van verdere verplichtingen op te leggen;
 • Reservestukken moeten kunnen gebruikt worden zoals bij de productie ('repair as produced principle');
 • De herziening van het beleid inzake consumentenbescherming moet rekening houden met de impact op de circulaire economie;
 • De stroom van producten voor herstelling, analyse... moet worden vergemakkelijkt en niet worden aanzien als afval.