In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 roept Orgalim de Europese beleidsmakers op om in de volgende bestuursperiode te ijveren voor een klimaat waarin de Europese technologiebedrijven op volle kracht kunnen bijdragen tot een toekomst die goed is voor de Europese economie en samenleving.


Orgalim is ervan overtuigd dat een sociaal, economisch en ecologisch duurzame samenleving belangrijke technologiegedreven transformaties zal vergen. In de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei 2019 lanceert de organisatie daarom een oproep aan het adres van de Europese beleidsmakers om die uitdagingen aan te gaan, en in het bijzonder om werk te maken van een proactieve beleidsagenda die Europese technologiebedrijven ondersteunt bij het vormgeven van die duurzame toekomst.

"We hebben nood aan daadkrachtig politiek leiderschap (Ö) De tijd om in actie te komen is nu aangebroken - en onze industrieŽn staan klaar om hun rol te spelen."
Malte Lohan, Orgalim.

In '2030: een industrievisie voor een vernieuwd Europa' vat Orgalim zijn beleidsaanbevelingen samen. Die zijn gegroepeerd in 3 thematische clusters:

  1. Omarm de door innovatie aangestuurde transformatie van de Europese industrie
    (actieterreinen: AI, cybersecurity, data framework, netwerkinfrastructuur inclusief 5G)
  2. Stel de Europese industrie in staat om zich te ontplooien tot wereldwijd leiderschap op lange termijn
    (actieterreinen: een open en gereguleerde handelsmarkt, investerings- en O&I-programma's op EU-niveau, een duidelijk wettelijk kader voor de interne markt, flexibele regelgevende processen).
  3. Vorm maatschappelijke uitdagingen om tot motors van onze toekomstige welvaart
    (actieterreinen: koolstofarme samenleving en energietransitie, duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame en geconnecteerde mobiliteit en gebouwen, onderwijs en opleiding voor de gedigitaliseerde arbeidsmarkt).

"Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen, leven we in een tijd van enorme kansen", aldus Malte Lohan, directeur-generaal van Orgalim. "Onze visie voor 2030 is die van een Europa waar innovatie het concurrentievermogen aanwakkert, een sterke industrie welvaart verspreidt en technologie inspeelt op de behoeften van de burgers en hun levenskwaliteit verbetert."

Raadpleeg hier de volledige tekst van '2030: een industrievisie voor een vernieuwd Europa'.

Orgalim heette tot voor kort Orgalime. Het is de Europese koepelvereniging van organisaties die fabrikanten in de machinebouw, de metaal- en de elektrotechnische industrie vertegenwoordigen. Een van de leden van Orgalim is Agoria.