Hoe vermijdt u problemen bij de installatie, het beheer en het onderhoud van noodverlichting? Noodverlichting is belangrijk voor de veiligheid wanneer de gewone verlichting uitvalt, bijvoorbeeld bij stroomstoringen die al dan niet door brand worden veroorzaakt.


De Regels van Goed Vakmanschap (RGV) van Agoria bieden een antwoord op de vaakst gestelde vragen: het nut van noodverlichting, de verschillende concepten en oplossingen, de toepasselijke eisen bij nieuwe projecten of nog het onderhoud van dergelijke systemen.

Ja, ik ontvang graag de whitepaper 'Regels van Goed Vakmanschap Noodverlichting'


De regel van goed vakmanschap kwam tot stand op initiatief van de Bedrijfsgroep Verlichting van Agoria.