In de column 'What's Cooking?' vertelt Marc Lambotte, CEO van Agoria, één keer per maand over zijn visie, standpunten, ervaringen op het terrein en af en toe ook de ‘interne keuken’ van Agoria.


Begin deze maand woonde ik in Brussel de uitreiking van de Factory of the Future Awards 2017 bij. De sterren van de avond waren natuurlijk Daikin, Valeo, Veranneman Technical Textiles, Nuscience en Rousselot, want dankzij hun uitmuntende transformatietrajecten mogen zij zich nu officieel ‘fabrieken van de toekomst’ noemen. Maar ook de keynote van Dr. Gunter Beitinger kon mij bekoren. Vooral één zinnetje klonk me als muziek in de oren. Zo herkenbaar! Als een typische ingenieur had Dr. Beitinger zijn presentatie ingeleid met een spervuur van cijfers. Hij vertelde o.a. dat het kwaliteitspercentage in zijn Industrie 4.0-fabriek inmiddels heel dicht de perfectie benadert. “Maar,” zo voegde hij er nadrukkelijk aan toe: “Ons project is nog niet af. Want zolang we niet aan de volle 100% zitten, kan het altijd nog beter.”

Summa cum laude? Altijd ambitieus!

Bij Agoria zijn we even ambitieus. Als eerste doorbreken op onontgonnen terrein, doorgaan waar anderen afhaken, geen genoegen nemen met minder dan het maximum: het zit, zoals u weet, in het DNA van onze organisatie.

En als ik dan naar onze eigen cijfers kijk, zie ik duidelijke redenen om aan te nemen dat we op goede weg zijn. Na de positieve ledentevredenheidsenquête in november jl. zijn zopas namelijk ook de resultaten van onze tweede Partner Satisfaction Survey binnengerold. Met die representatieve steekproef gaan we elk jaar na hoe onze externe stakeholders hun relatie met Agoria beoordelen. Met “externe stakeholders” bedoel ik onze dagelijkse contacten uit politiek, onderwijs, pers, maatschappelijk middenveld en de wereld van nationale en internationale (sector)organisaties en instellingen. Het maakt me bijzonder gelukkig dat maar liefst 97% van die respondenten expliciet aangeeft dat Agoria voor hen een “hoogkwalitatieve partner met significante toegevoegde waarde is”. Bovendien is de gemiddelde algemene score die we van onze externe stakeholders krijgen, 3,64 op 4. Dat is 91%, of +3% in vergelijking met de enquête van 2015. We worden dus niet alleen zeer positief beoordeeld, maar ook elk jaar nog een beetje beter. Dr. Beitinger zou trots zijn!

Waardevolle gesprekspartner

Waarom vind ik dit resultaat zo belangrijk? Omdat het bewijst dat we in alle geledingen van het ecosysteem waarin we ons bewegen, als een waardevolle gesprekspartner worden aanzien. Enerzijds toont deze positieve evaluatie aan dat Agoria met ruim 1.700 leden en sinds kort o.a. ook de telecomspelers erbij, representatief genoeg wordt bevonden om namens de technologische industrie te kunnen spreken. Anderzijds bevestigt ze dat we gewaardeerd worden om onze sterke inhoudelijke expertise: kort op de bal, helder en toegankelijk in communicatie en indien opiniërend, altijd met solide argumenten en cijfers.

Deze evaluatie geeft Agoria een belangrijke sleutel tot vooruitgang in handen. Een sleutel die bij uitbreiding vooral u, industriële ondernemers, ten goede komt. Want alleen wie als een waardevolle gesprekspartner wordt aanzien, krijgt dag na dag toegang tot beleidsverantwoordelijken, opiniemakers en beslissingsnemers op de hoogste niveaus. Alleen hij kan op het juiste moment de uitdagingen en verwachtingen van onze technologiebedrijven op tafel leggen. Alleen hij kan er met voldoende overtuigingskracht over waken dat een concurrentieel ondernemingsklimaat ontstaat dat bedrijven in staat stelt om met hun doorzettingsvermogen en innovatiekracht een bloeiende economie te creëren die de motor is voor een welvarende maatschappij. Wij danken u voor uw engagement. Wij zijn er voor u!

Marc Lambotte
CEO Agoria
https://twitter.com/MarcLambotte

Reageer op dit artikel