Ramen, Deuren, Gevels

De bedrijvengroep Ramen, Deuren, Gevels groepeert de fabrikanten, leveranciers en installateurs van ramen, deuren en gevels. De focus ligt daarbij voornamelijk op de leveranciers en systeembouwers.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Ramen, Deuren Gevels verzamelt marktstatistieken en markttendensen over de sector.
  • Ze zorgt voor opvolging en de implementatie van de EPBD-richtlijn, de energieprestatie voor gebouwen.
  • Zij volgt (in samenwerking met de bedrijvengroep Smart Building) de Smart Readiness Indicator op, die de impact weergeeft van de controlesystemen op de energie-indicator.
  • Zij volgt de bouwproductenverordening.
  • Zij informeert over de impact van de milieuwetgeving op productniveau, zoals de RoHS-richtlijn.

Nieuws