De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) beschikt over de mogelijkheid om voor de bijdragen m.b.t. het derde en vierde kwartaal van 2020, hetzelfde type minnelijk afbetalingsplan zonder sancties toe te kennen als voor de bijdragen m.b.t. het eerste en tweede kwartaal van het jaar.


Wat voorafging kon u al lezen in ons artikel 'Stand van zaken RSZ: welke steunmaatregelen voor Q3 en Q4/2020?' van 12 november.

Om dat minnelijk afbetalingsplan te genieten, moeten ondernemingen enerzijds aantonen dat ze kampen met ernstige economische problemen als gevolg van de coronacrisis en moeten ze anderzijds dat plan aanvragen vóór iedere gerechtelijke vervolging. De maandelijkse termijnen (maximaal 24) kunnen variabel zijn voor ondernemingen die daarom vragen. Indien de overeengekomen maandelijkse termijnen niet worden nageleefd, worden de sancties alsnog toegepast.

Bovendien volgen er geen sancties als de maandelijkse voorschotten voor Q3 en Q4 niet worden betaald.

Deze bepalingen treden met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2020. De RSZ had de invorderingsmaatregelen m.b.t. het derde kwartaal van 2020 geblokkeerd tot de publicatie van deze wet.

Agoria heeft er bij de administratieve autoriteiten op aangedrongen om te anticiperen op de steunmaatregelen die begin 2021 zouden kunnen worden genomen voor ondernemingen die ook dan nog door de coronacrisis worden getroffen.

Bron: wet van 24/11/2020 (BS 30/11/2020)

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen