De nieuw toegevoegde geharmoniseerde normen zijn aangeduid met “This is the first publication”. Bekijk de lijst.


Meer en meer producten worden uitgerust met draadloze communicatiemogelijkheden, bijvoorbeeld door de integratie van WiFi-modules, Bluetooth, enz. Voor al deze producten is de radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU (“Radio Equipment Directive” – RED) relevant.  

In het kader van de toepassing van de radioapparatuurrichtlijn (RED) 2014/53/EU heeft de Europese Commissie op 9 februari 2018 een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd. De nieuw toegevoegde geharmoniseerde normen zijn aangeduid met “This is the first publication” en hebben betrekking op draadloze microfoons en GSM.  

Bekijk hier de nieuwe lijst van geharmoniseerde normen voor de RED-richtlijn. 

Verwant artikel: