Zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn er verschillende recente ontwikkelingen onder REACH met een mogelijke impact op de technologische industrie. Kom op donderdag 31 januari uw licht opsteken en van gedachten wisselen met andere technologiebedrijven rond REACH.


De gewijzigde interpretatie van de communicatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in voorwerpen verplicht bedrijven om de aanwezigheid van een SVHC in elk homogeen onderdeel van voorwerp te communiceren naar zijn/haar klant indien de drempelwaarde van 0,1% overschreden wordt. Dit vormt een uitdaging voor bedrijven met complexe producten en internationale waardenketens. We geven een update over de recente ontwikkelingen en Barco komt getuigen over hun aanpak van de verplichting.

De Kaderrichtlijn Afval bevat een specifieke bepaling met betrekking tot de oprichting van een database voor zeer zorgwekkende stoffen door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Leveranciers van voorwerpen zullen verplicht worden om een melding te maken van elk onderdeel van een voorwerp waarin een SVHC boven de drempelwaarde van 0,1% aanwezig is. De doelstelling van deze databank is om gegevens over SVHCs in voorwerpen beschikbaar te stellen aan afvaloperatoren en consumenten. We geven een update over de recente ontwikkelingen.

Na de koffiepauze geven we een update over de stoffen onder autorisatie die relevant zijn voor de technologiesector. Voor welke relevante stoffen is de sunset date verstreken? Wat is de stand van zaken van de lopende autorisatieaanvragen? FN Herstal komt getuigen over de uitdagingen die hun autorisatieaanvraag voor Chroom VI met zich meebracht.

We sluiten de infosessie af met een praktijkgetuigenis door Commscope Connectivity die hun algemene REACH- strategie komt toelichten.

Deze infosessie is een ideale gelegenheid om een snelle update te krijgen van de recente ontwikkelingen inzake REACH. U verneemt hoe andere technologiebedrijven de verplichtingen aanpakken en kan uw ervaringen delen. Bovendien krijgt u via de infosessie een platform om de verdere lobby-acties van Agoria op het vlak van REACH mee vorm te geven. Tijdens de sandwich lunch nadien kan u verder nakaarten of verdere vragen stellen aan de experts. 

Programma 

9.30 uur: Welkom & agenda

9.35 uur: Communicatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen

 • Update over recente ontwikkelingen

  Presentatie door Patrick Van den Bossche, Hoofd van het Expertisecentrum Milieu, Agoria

 • Hoe heeft Barco de gewijzigde communicatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen geïmplementeerd?

  Presentatie door Jan Daem, Eco-officer, Barco

 • Gedachtewisseling

10.25 uur: De oprichting van een databank voor zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen door ECHA

 • Update over recente ontwikkelingen

  Presentatie door Dries Vanneste, Expert Leefmilieu, Agoria

 • Gedachtewisseling

11.00 uur: Koffiepauze

11.15 uur: Stoffen onder autorisatie

 • Wat is de stand van zaken van stoffen onder autorisatie die relevant zijn voor de technologiesector

  Presentatie door Patrick Van den Bossche, Hoofd van het Expertisecentrum Milieu, Agoria
 • Wat was de aanpak van FN Herstal voor de autorisatieaanvraag voor het gebruik van chroom VI?

  Presentatie door Jean-François Rees, Responsable Environnement et Bureau d'Etudes Services Généraux , FN Herstal

 • Gedachtewisseling

12.00 uur: Wat is de REACH-strategie van Commscope Connectivity?

 • Presentatie door Jan Severijns, Senior Manager Environmental Product Compliance, Commscope Connectivity

 • Q&A

12.30 uur: Update REACH Compliance Tool + REACH follow-up activiteiten

12.45 uur: Sandwich lunch

 
Einde is voorzien rond 13.30 uur.

Voertaal: Engels

 

Datum

donderdag 31 januari 2019, 09:30 - 13:30

Plaats

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Organisator

Agoria Expertisecentrum Milieu 

Meer info

Gratis. Enkel voor Agoria-leden.

Dit evenement is afgelopen.