Expertisecentrum Milieu

REACH staat voor ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen’. Het is een Europese verordening die de regels beschrijft over het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruiken van chemische stoffen waar bedrijven zich aan moeten houden. Met de REACH Compliance Tool van Agoria’s expertisecentrum Milieu kunnen milieu- en REACH-verantwoordelijken eenvoudig nagaan of ze aan alle REACH-verplichtingen voldoen.

Inhoud

  • Met de REACH Compliance Tool kunt u aan de hand van 11 modules met telkens een 10-tal vragen nagaan in hoeverre uw organisatie aan de REACH-verplichtingen voldoet.
  • Thema’s die onder meer aan bod komen zijn de registratieverplichtingen, veiligheidsinformatiebladen, beperkingen en autorisatie van chemische producten.
  • Als er nieuwe REACH-richtlijnen in werking treden, wordt de tool ook inhoudelijk aangepast.
  • De informatie die u ingeeft, kan enkel u bekijken en deze wordt strikt vertrouwelijk behandeld door Agoria.

Resultaat

  • Op basis van uw antwoorden berekent de tool de mogelijke minimumboete voor niet-naleving van de richtlijnen, maar u krijgt ook oplossingen aangereikt. U weet dus meteen welke acties u kunt ondernemen om uw REACH compliance te verbeteren.
  • Een zelfdiagnose met de REACH Compliance Tool zorgt ervoor dat u perfect voorbereid bent op de controles van de federale en gewestelijke inspectiediensten. Bovendien kunt u de tool ook gebruiken ter ondersteuning van uw leefmilieu-zorgcertificaties.

Praktisch

De REACH Compliance Tool is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. Zowel Agoria-leden als niet-leden kunnen er gebruik van maken. Voor leden is het gebruik gratis, toegang wordt verkregen door een e-mail te sturen naar yvette.peeters@agoria.be.

Prijs voor niet-leden, excl. btw:
2.000 EUR éénmalig en abonnement van 500 EUR per jaar, per licentie.

Hoe kunnen wij u verder helpen?