1. Toeleveringsketen:

(a) Ondervindt u rechtstreeks problemen in de toelevering van goederen ten gevolge van het coronavirus?
Ja
Nee

(b) Ondervinden uw leveranciers problemen ten gevolge van het coronavirus?
Ja
Nee

2. Productieketen:

(a) Ondervindt u rechtstreeks problemen in de productieketen ten gevolge van het coronavirus?
Ja
Nee

(b) Ondervinden uw leveranciers problemen in de productieketen ten gevolge van het coronavirus?
Ja
Nee

3. Verwacht u problemen in de volgende weken/maanden?
Ja
Nee

4. Bent u bereid te getuigen in de media?
Ja
Nee

5. Verwacht u cashflowproblemen ten gevolge van het coronavirus die de bedrijfsvoering in het gedrang brengen?
Ja
Nee

Zo ja, dan manifesteren de cashflowproblemen zich op het vlak van de betaling van:
fiscale en RSZ schulden
bankschulden
leveranciersschulden

Vertel ons meer over uw uitdagingen en over hoe Agoria u nog beter kan helpen.