Met deze projectoproep wil de Vlaams minister van Sport projecten ondersteunen die als eindproduct een Virtual Reality-game (VR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan wil de Vlaams overheid kunnen nagaan welke mogelijkheden VR biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen.


De projectoproep is geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een eigen sportspecifieke doelstelling. Sportorganisaties of gameontwikkelaars in Vlaanderen en Brussel die een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, kunnen een projectvoorstel en subsidieaanvraag indienen.

Eén van de partners uit de overeenkomst dient in en is tegelijk subsidiebegunstigde.

Het aanvraagformulier, de bijlagen en het reglement kan u hier terugvinden. 

 Het aanvraagformulier, inclusief alle gevraagde bijlagen, dient u digitaal in bij Sport Vlaanderen (viakics@sport.vlaanderen), ten laatste op 30 april 2019, om 12.00 uur.

Meer informatie? Contacteer Kris De Coorde, Kennis en informatiecentrum Sport (+32 2 209 45 35)