Slim naar Antwerpen is op zoek naar ondernemers en bedrijven die hun ervaring, expertise en dienstverlening in het domein van mobiliteit (verder) willen ontplooien in de Antwerpse regio. Eind september wordt een projectoproep gelanceerd. Meer weten? Kom naar de infosessie!


Slim naar Antwerpen wil met de 'Marktplaats voor mobiliteit' ondernemers prikkelen om bij te dragen tot een vlotte mobiliteit in Antwerpen, ook tijdens de infrastructuurwerken. Geselecteerde projecten krijgen zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning. Eind september 2017 lanceert Slim naar Antwerpen voor de tweede keer een projectoproep.

Biedt uw organisatie een concreet antwoord op het huidige mobiliteitsvraagstuk en hebt u interesse in deze projectoproep? Kom dan zeker naar de infosessies op 22 augustus of 7 september. Schrijf in.

Marktplaats voor mobiliteit

De ‘Marktplaats voor mobiliteit’ stimuleert het aanbod aan mobiliteitsdiensten in de Antwerpse regio. Zo draagt de Marktplaats bij aan het vermijden van files (de zogeheten “spitsmijdingen”), ook tijdens de geplande infrastructuurwerken. Het gaat bij voorkeur om duurzame spitsmijdingen of om structurele en blijvende gedragsveranderingen. Op die manier versterken we samen de bereikbaarheid in de regio Antwerpen voor bewoners, bezoekers en pendelaars. Voor de projectoproep komen zowel mobiliteitsdiensten gericht op personenverkeer als op vrachtverkeer in aanmerking.

Slim naar Antwerpen lanceerde reeds in september 2016 een eerste projectoproep. Door het succes van deze eerste projectoproep en de groeiende vraag van geïnteresseerde mobiliteitsaanbieders, lanceert Slim naar Antwerpen eind september 2017 een soortgelijke tweede projectoproep.

Meer info: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/marktplaats/projectoproep 

Datum

dinsdag 22 augustus 2017

donderdag 7 september 2017

Plaats

Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen

Organisator

Slim naar Antwerpen 

Dit evenement is afgelopen.