Agoria en Capgemini willen met een onderzoek in kaart brengen hoe het in de Belgische industrie staat met de kennis over 5G, hoe sterk zij zich bij deze technologie betrokken voelt en hoe ze zich erop voorbereidt. Heeft u enkele minuutjes tijd? Vul onze korte enquête in.


Het wettelijk kader voor de toepassing van 5G in ons land is nog niet klaar, maar Agoria en Capgemini kiezen voor de vlucht vooruit. Samen willen we onderzoeken hoe het in de Belgische industrie staat met de kennis over 5G, hoe sterk zij zich bij deze technologie betrokken voelt en hoe ze zich erop voorbereidt.

Het onderzoek bestaat uit enerzijds een aantal kwalitatieve interviews en anderzijds uit een korte enquête met een tiental vragen. Deze enquête is bedoeld voor bedrijven. We zouden het erg op prijs stellen als u enkele minuutjes zou willen uittrekken om deze te beantwoorden.

Klik hier voor het enquêteformulier (in het Engels)

Als deelnemer aan de enquête ontvangt u als eerste de resultaten van het onderzoek. Het onderzoeksrapport zal eind 2019 beschikbaar zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.