De succesvolle inzet van robots voor het lassen van grote reeksen is reeds sinds decennia een feit, voornamelijk in de automobielindustrie. Echter, veranderende klantverwachtingen zorgen ervoor dat Vlaamse KMO's uit de maakindustrie hun productieapparaat dienen te transformeren naar een flexibel en responsief systeem. Zo ook voor de bedrijven die lasoperaties uitvoeren.


Vis-traject voor innovatievolgers: van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Het automatiseren van lasoperaties voor kleine reeksen is niet vanzelfsprekend. Nochtans, zijn er verschillende technologische evoluties binnen het lassen die toelaten om ook voor het lassen van kleinere reeksen een zinvolle automatisatie†door te voeren.

Praktisch

Het innovatiedoel van dit project bestaat erin om innovatievolgers te sensibiliseren omtrent de mogelijkheden van recente technologieŽn en hen te ondersteunen bij de eerste implementatiestappen. Dit gebeurt door het brengen van bedrijfsbezoeken bij innovatievoorlopers en het organiseren van thematische workshops.

De workshops bevatten naast een theoretisch luik, ook een praktische hands-on sessie waarbij deelnemers uit eerste hand de mogelijkheden en beperkingen van een technologie kunnen ervaren. Door individueel advies, zullen de bedrijven geholpen worden bij de eerste stappen van hun implementatietraject.

Doelgroep

  • Bedrijven die kunnen en willen investeren maar onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden en de beperkingen van de nieuwe technologie.
  • Bedrijven die reeds geÔnvesteerd hebben in lasautomatisatie (en -robots) voor kleinere reeksen, maar die slechts een fractie van het potentieel benutten.

Waarom deelnemen aan dit project?

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 ŗ 40%) en stijging in kwaliteit (40 ŗ 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiŽnt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.†

Overtuigd? Registreer snel!