Vandaag, 20 januari 2021, legt Joe Biden de eed af als 46ste President van de Verenigde Staten van Amerika. Wat betekent dat voor de Belgische technologiesector?


Corona en economisch herstel zijn prioriteit

Biden zal zich ongetwijfeld erg bezighouden met de interne agenda. De coronacrisis raakt de Verenigde Staten het hardst van alle geïndustrialiseerde landen ter wereld. Daar zal in het begin de grootste aandacht naartoe gaan. Daarnaast zal het economisch herstel de tweede grootste prioriteit zijn. Voortbouwend op zijn ervaring als vicepresident onder Obama zal de wereld waarschijnlijk veel gelijkenissen zien in het beleid van Biden en dat van Obama in 2009. Een economische stimulus, gelinkt aan jobcreatie in de VS en het gebruik maken van onderdelen en diensten uit de VS zullen hier een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Europa

Wat internationale handel betreft, zal het grote verschil met Trump -in het bijzonder in de relatie met Europa- de constructieve houding van de Amerikaanse overheid zijn. Dat wil niet onmiddellijk zeggen dat er veel zal veranderen op het terrein. Er zal zeker meer aandacht gaan naar overleg en het zoeken van partnerschappen. De confrontatie tussen de Amerikanen en de Europeanen, zoals wij die onder Trump hebben meegemaakt, zal zich zeer waarschijnlijk niet meer herhalen. De illegale tarieven op staal en aluminium ten aanzien van Europese producten zullen waarschijnlijk worden opgeheven, al is niet duidelijk of en wanneer dit zal gebeuren. De kans dat Biden de WTO of de NAVO zou verlaten, is dan weer onwaarschijnlijk. Europa zal echter wel op zoek moeten naar een oplossing omtrent de Digital Services Act. Ook de gevolgen van de uitspraak in Schrems II – dewelke de gegevensuitwisseling tussen de EU en VS heeft nietig verklaard – noopt tot een duurzame oplossing.

Agoria ondersteunt zijn leden in hun internationale ontwikkeling. Zo kan u zich nog inschrijven voor onze opleidingen over douane en internationale handel en staan onze Technology Clubs ook altijd klaar uw internationalisering te ondersteunen via de deelname aan (online) beurzen of het maken van marktstudies.

China

De aanstelling van Katherine Tai, een internationale handelsjurist met Taiwanese achtergrond, doet vermoeden dat Biden zeer waarschijnlijk de confrontatie met China niet uit de weg zal gaan. Dat betekent dat meer tarieven ten aanzien van in China geproduceerde goederen niet uit te sluiten zijn. Bedrijven doen er goed aan hun waardeketens te evalueren om een negatieve impact te vermijden in de volgende jaren. Kijk daarbij in het bijzonder de oorsprongsregels na die de Verenigde Staten hanteren wanneer u naar Amerika wenst te exporteren. Op die manier vermijdt u niet alleen tarieven, maar ook vrijwaringsmaatregelen en antidumpingregels die de Amerikanen hebben, zullen instellen en zullen aanhouden ten aanzien van Chinese import.

Economisch nationalisme

Ook onder een door Biden geleide Amerikaanse overheid moet rekening gehouden worden met een ander soort handelsbeleid dan dat van Bush Sr. en Clinton. Er is steun bij zowel Democraten als Republikeinen om minder de kaart van de mondialisering te spelen. Vooral de manier waarop China zich in de WTO gedraagt, vasthoudend aan het statuut van ontwikkelingsland en zich niet schikkend naar de regels van de vrije markteconomie, zorgt voor wrevel. Biden dient rekening te houden met een door Trump beïnvloede Republikeinse oppositie en een relatief tot zeer linkse coalitie binnen de eigen Democratische partij die eveneens geen hoge pet op heeft van vrijhandel. Jobcreatie in de VS (“bringing jobs back to America”) en gebruik maken van in de VS geproduceerde goederen (“Buy America”) zullen, ondanks de internationale handelsregels, blijven deel uitmaken van het Amerikaanse economische beleid. Ook inzake nationale veiligheid, niet in het minst in de digitale industrie, moet hier steeds meer rekening mee gehouden worden.

Zaken doen in de VS

De VS blijft een bijzonder interessante markt omwille van de kapitaalkrachtige bedrijven en consumenten. De VS is echter verre van een vrijhandelsnatie. Om actief te zijn in de VS moet u zeker een vestiging overwegen of een gefundeerd partnerschap nastreven met Amerikaanse partners. Dat partnerschap verankert men dan best in een juridisch afdwingbaar document. Legal fees in de VS zijn hoog, maar betekenen aldaar meestal een besparing op lange termijn.

Internationaal actief zijn

Agoria raadt de leden aan zich internationaal te ontplooien. 90% van de mondiale toegevoegde waarde wordt in de komende jaren immers buiten de EU gecreëerd. Niet enkel België, maar ook Europa zijn te klein om bepaalde investeringen in R&D te verantwoorden die echter noodzakelijk zijn om uw internationale concurrenten voor te blijven. Bovendien blijkt uit alle relevante studies dat internationaal actieve bedrijven beter gewapend zijn tegen economische tegenslagen. De productiviteit ligt in die ondernemingen ook hoger.

Internationaal actief zijn betekent echter dat u zich goed moet inlichten over wat er internationaal speelt. U concurreert immers met de wereld. Agoria staat u hier op elk moment bij. Wij zullen u blijven inlichten over de relatie met de VS, maar ook over de eventuele goedkeuring van de nakende akkoorden met  bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en MERCOSUR. Ook het akkoord met de Britten laat toe, mits inachtneming van de douaneformaliteiten, tariefvrij handel te blijven drijven na de brexit. U kunt voor de brexit terecht in onze FAQ en u kunt ook persoonlijke ondersteuning vragen bij onze experten.

Samengevat

Ken de internationale handelsregels en gebruik deze in uw voordeel. Ga na hoe u uw aanwezigheid in de VS of uw belangen aldaar maximaal kan beschermen. Denk na over hoe u uw toeleveringsketen flexibel kan wijzigen en hoe u veerkracht inbouwt. Diversifieer ook zeker uw afzetmarkten en aarzel bij dit alles nooit om Agoria te contacteren.