Het Company Car Report is het resultaat van een ruime bevraging bij ongeveer 150 Belgische bedrijven, met als doel een analyse te maken van de bedrijfswagensector en de belangrijkste trends binnen deze sector te identificeren. Download hier de vierde editie van het rapport en bekijk een toelichting door dhr. Frank Van Gool, directeur van Renta.


Low Emission Mobility Platform

Begin 2020 werd het samenwerkingsplatform 'Low Emission Mobility Platform' (LEMP) opgericht. Dit is een samenwerking tussen acht federaties: Agoria, Confederatie Bouw, Comeos, Febeg, Febiac, Renta, Synergrid en Traxio. Binnen dit platform wordt kennis gedeeld. Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld en voorstellen geformuleerd rond enkele prioritaire thema’s zoals de uitbouw van een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen, het faciliteren van slim elektrisch laden en het verder ontwikkelen van rijden op waterstof en groen gas.

Company Car Report 2020

Op 16 februari gaf Frank Van Gool, directeur van Renta, toelichting bij de 4de editie van het Company Car Report. Dat gebeurde tijdens het overleg van het Low Emission Mobility Platform. 

Het Company Car Report 2020 is het resultaat van een ruime bevraging bij ongeveer 150 Belgische bedrijven, met als doel een analyse te maken van de bedrijfswagensector en de belangrijkste trends binnen deze sector te identificeren. 

Graag delen we met u de belangrijkste conclusies van deze toelichting en het rapport:

 • In 2020 zijn ongeveer 30% minder kilometers afgelegd met bedrijfswagens dan in 2019. Belangrijke oorzaak hiervan zijn uiteraard de coronacrisis en de daaraan gekoppelde maatregelen zoals het verplicht thuiswerk indien mogelijk en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen of reizen.
 • Net iets minder dan de helft van de ondervraagde bedrijven gaf aan in 2020 hun leasingscontract te hebben verlengd. Wel wordt in 2021 een inhaaloperatie verwacht.
 • Belangrijke mindshift bij de fleetmanagers, waarbij de focus verschuift van het aanbieden van een geschikte bedrijfswagen naar het uitwerken van een mobiliteitspolicy voor de medewerkers.
 • Bevestiging van algemene trends van het bestendigen van digitale vergaderingen en telewerk.
 • Bedrijven zijn op zoek naar informatie en begeleiding rond het aanbieden van een aagepast mobiliteitsaanbod voor hun medewerkers, de elektrificatie van de voertuigvloot en de installatie van laadpunten op het bedrijf en/of bij de medewerker thuis.
 • Belangrijkste uitdagingen voor de vlootbeheerders zijn de wijzigingen van fiscaliteit van bedrijfswagens alsook de transitie naar elektrische en hybride voertuigen.
 • In 2020 bevalen nog ruim 3 op 4 ondervraagde bedrijven hun medewerkers een dieselvoertuig aan als bedrijfswagen. Slechts 3% beval een volledig elektrisch voertuig aan en 5% beval een hybride voertuig aan.
 • Verwacht wordt dat dit heel snel zal evolueren in de nabije toekomst: in 2021 zou reeds 7% een volledig elektrisch voertuig aanbevelen en 11% een hybride voertuig. In 2025 evolueert dit verder naar respectievelijk 24% en 20% en in 2030 naar respectievelijk 45% en 19%. Dit is reeds een belangrijke toename, maar nog niet in lijn met de ambities van de federale regering, die tegen 2026 nog enkel broeikasgasvrije bedrijfsvoertuigen wenst.
 • Nagenoeg de helft van de bedrijven meldt dat ze vandaag reeds laadinfrastructuur voor een elektrische voertuig hebben en nog eens 34% meldt dit nog niet te hebben maar dit in de nabije toekomst te willen doen.
 • Een derde van de bedrijven installeert ook de laadinfrastructuur bij hun medewerkers thuis en nog eens 25% vermeldt dit in de toekomst te zullen doen.
 • Een op drie bedrijven biedt vandaag het federaal mobiliteitsbudget aan voor hun werknemers, waarbij slechts 12,2% dit aanbiedt aan al hun werknemers. Ruim twee op de drie bedrijven biedt dit (nog) niet aan, waarbij 45% van de ondervraagden voorziet om dit in de toekomst wel te doen.
 • Binnen het mobiliteitsbudget is de fiets een zeer populair mobiliteitsmiddel.

U kan de toelichting ook bekijken via deze webcast.

Het Company Car Report is publiek beschikbaar: