In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn vennootschappen en vzw's verplicht om hun uiteindelijke begunstigden bij te houden in een centraal register, het UBO-register. Sinds 1 oktober staat het UBO-register online.


In een vorig artikel kondigden wij al aan dat vennootschappen en andere juridische entiteiten binnenkort verplicht zijn om informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden in een centraal register, het zogenaamde UBO-register (waarbij UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner').††

Het UBO-register is sinds 1 oktober online en de uiteindelijke begunstigden kunnen nu worden geregistreerd. De deadline werd verschoven naar 31 maart 2019.

De FOD FinanciŽn heeft inmiddels een FAQ en een gebruikshandleiding gepubliceerd die u moeten helpen met praktische vragen. U vindt deze hier terug: