Wat denken de grote federaties in ons land van de studie 'Shaping the Future of Work' van Agoria en hoe staan we er volgens hen vandaag voor? Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, verwelkomt het initiatief en merkt zelfs een bewustwording in de ondernemingen op. Hij blijft echter voorzichtig: "Er is nog heel veel te doen, of het nu in ondernemingen is, in het onderwijs of bij de bevolking in het algemeen."


Arbeidsmarkt: kwantitatieve en kwalitatieve mismatch

Pieter Timmermans:  "Ik denk dat we voor meer dan één uitdaging staan. Om te beginnen is er de kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod: heel wat vacatures in ondernemingen raken maar niet ingevuld. Tegelijk stellen we vast dat profielen die op de nieuwe technologieën zijn gericht na de opleiding nog ondervertegenwoordigd zijn. Maar ook profielen waarvoor weinig kwalificaties worden gevraagd, zijn moeilijk te vinden."

Be the Change: "Van cruciaal belang voor onze jongeren"

Pieter Timmermans:  "In die context vind ik de studie van Agoria in het kader van Be the Change echt bijzonder relevant: op die manier kunnen we iedereen uitleggen dat bepaalde beroepen zullen veranderen of zelfs helemaal zullen verdwijnen maar ook dat de digitalisering tal van carrièremogelijkheden biedt. Dit is van cruciaal belang voor onze jongeren, die moeten beslissen welke professionele weg ze zullen inslaan."

Benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen van de studie 'Shaping the Future of Work'

Download het volledige rapport van de studie

Groeit de bewustwording? Ja, maar "er is nog heel veel te doen"

Pieter Timmermans:  "Na jarenlange sensibilisering merk ik dat alle actoren beseffen dat er niet meer getreuzeld mag worden. Er is geen twijfel meer dat de ingrijpende transformatie die ons wacht onvermijdelijk is. Wat betreft de concrete acties die in de praktijk worden ondernomen, ziet het plaatje er jammer genoeg anders uit. Of het nu gaat om de ondernemingen, het onderwijs of de beroepsbevolking in het algemeen, er is nog heel veel te doen."

Band tussen arbeidswereld en onderwijs versterken

Pieter Timmermans:  "Het is een van de redenen waarom Agoria en het VBO pleiten voor meer synergie tussen het onderwijs en de bedrijfswereld, voor meer aandacht voor STEM-beroepen en voor de modernisering van onderwijsrichtingen in het algemeen." 

Young Talent in Action: jongeren en bedrijfswereld dichter bij elkaar brengen

Het initiatief Young Talent in Action dat het VBO in 2015 heeft gelanceerd, heeft als doel om jongeren te sensibiliseren voor de kansen die de bedrijfswereld hen kan bieden, en omgekeerd om bedrijfsleiders te sensibiliseren voor de verwachtingen van jongeren. Vandaag doen bijna 2.400 jonge Belgen mee. De campagne bestrijkt verschillende actiedomeinen:

  • De aandacht vestigen op jobs van de toekomst
  • De acties van de verschillende sectorfederaties uiteenzetten
  • Regelmatig workshops organiseren waarin ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen centraal staan

Pieter Timmermans:  "Onder de jongeren zitten ook de managers van morgen. Het is aan ons om hen zo dicht mogelijk bij de bedrijfswereld te brengen. In dat opzicht vind ik dat het Be the Change-initiatief van Agoria en Young Talent in Action elkaar perfect aanvullen."

Activering en upskilling: geen keuze maar een must

Pieter Timmermans:  "De vergrijzing van de bevolking, de inactiviteit van een deel van de bevolking en de digitalisering die onze hele maatschappij raakt zijn kritieke punten die ons verplichten om het huidige beleid t.a.v. de arbeidsmarkt volledig te herzien. Als we ons concurrentievermogen, de werkgelegenheidsgraad, de financiering van de sociale zekerheid en uiteindelijk ook onze welvaart willen vrijwaren, dan is het absoluut noodzakelijk om de bevolking sterker te activeren en te wapenen om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. Dat is geen luxe en al evenmin een keuze: we hebben gewoonweg geen alternatief."

Innovatiecultuur stimuleren, en niet alleen digitalisering

Pieter Timmermans:  "Productiviteit is een basisvereiste voor economische groei, en digitalisering is zonder twijfel een van de belangrijkste hefbomen. Laten we echter geen verkeerde prioriteiten stellen: om bedrijven ertoe aan te zetten slimme digitale projecten op te starten, is het in de eerste plaats noodzakelijk om een innovatiecultuur in die bedrijven te bevorderen. Hetzelfde geldt voor onze onderzoeks- en ontwikkelingscentra en onze universiteiten: spin-offs zijn een uitstekend middel voor onderzoekers om hun eigen bedrijf te starten. Maar dat is alleen mogelijk als de overheid een multifactorieel beleid uitwerkt op basis van een pakket maatregelen.

Benieuwd wat uw onderneming nu al kan doen om zich voor te bereiden op de uitdagingen van morgen? Ga drie eenvoudige engagementen aan die Agoria in zijn Be the Change-charter aanreikt en ontvang het label 'Employer preparing the future of work'.