Op 24 november ontving Philippe Casteleyn (Schindler) de NBN award voor grote bedrijven voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Belgische normalisatie.

Philippe is voorzitter van de Belgische spiegelcommissie "liften en roltrappen" die de commissies CEN/TC10 en ISO/TC178 beide met de titel "Lifts, escalators and moving walks" spiegelt. Philippe is convenor van de werkgroepen:

 • CEN/TC10/WG10 "Improvement of safety of existing lifts"

 • ISO/TC178/WG11 "Methodology for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts"

Verder is hij actief expert in:

 • CEN/TC10/WG1 "Lifts and service lifts"

 • CEN/TC10/WG8 "Stairlifts and vertical platforms for the disabled"

 • ISO/TC178/WG4 "Safety requirements and risk assessment"

 • ISO/TC178/WG6 "Lift installation"

Hij is een gepassioneerd promotor van de normalisatie binnen zijn uitgebreid netwerk van diverse associaties ( ELA-EEA, ELCA, EFESME,EPSA, EDF, Orgalime, …) en overheidsinstanties ( FOD Economie, FOD WASO, FOD Binnenlandse Zaken, EU-DG Growth, …).

Hij was de inspiratiebron van volgende acties ter promotie van de normalisatie:

 • Seminarie EN 81-20/50 op 23/09/2014 (NL) en 24/09/2014 (FR)

 • Training EN 81-20 op 28/04/2016 (NL) en 31/05/2016 in het (FR)

 • Verduidelijkingen bij de normen, de zgn. "NBN clarifications"

 • Promotie van "Standards with Global Relevance" en "Global Technical Barrier Free Trade" (GTBFT) met als centrale visie het bespoedigen van de conversie (Vienna-Agreement) van EN-normen naar EN-ISO normen.

 • Vertaling EN 81-20/50 in het NL

 • Spreker op de TTIP conference 29/06/2015

Naast de award voor bedrijven met meer dan 50 werknemers, werden nog volgende award uitgereikt:

 • Bedrijven met minder dan 50 werknemers: Koenraad De Maertelaere (zaakvoerder bij DMK Recrea Services bvba)

 • Non-profit organisaties, academies en publieke instellingen: Cyriel Clauwaert (Director bij Aluminium Center Belgium)

 • Experten jonger dan 35 jaar: Philippe Jacobs (Technical Manager Medical Solutions EMEA bij Ansell Healthcare Europe)

 Lees hier het bericht van NBN.


 
Doet uw onderneming het ook goed?
Een bijzondere bestelling, innovatie, uitbreiding, overname, onderscheiding ...? Laat het ons weten, zodat we uw bericht kunnen publiceren op www.agoria.be en in deze rubriek op Agoria Online.

Stuur een tekstje van max. 20 regels (liefst met foto) naar redactie@agoria.be