Voor de valorisatie van metaalspanen zijn verschillende oplossingen bij een brede groep bedrijven gekend. Voor de emulsies, slijpstof (filterstof) en slijpslib steken er echter meer specifieke problemen de kop op die valorisatie en recyclage bemoeilijken. Op 8 mei organiseren Sirris en Agoria een workshop in Antwerpen waarin we deze problematiek opnemen en u handvaten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan. Schrijf in!


Emulsies: van verbruik naar gebruik

Vanuit een circulair oogpunt kunnen we levensduurverlenging als eerste stap naar voor schuiven voor koelemulsies. Hierbij worden de emulsies in gecontroleerde omstandigheden langer gebruikt, gefilterd en gemonitord. Dit vermindert ook het volume aan benodigde grondstoffen (hulpstoffen). Als uiteindelijk de kwaliteit niet meer aanvaardbaar is, zal overgegaan moeten worden tot afvalverwerking. We exploreren tijdens de workshop ook de elementen die een conforme verwerking mogelijk maken.

Slijpstof en slijpslib: hoe valoriseren?

Poedervormige metaalhoudende afvalstromen en slijpslib zijn dan weer afvalstromen met een zeer specifieke problematiek. Ze zijn moeilijk te verhandelen en hebben een aantal inherente problemen (zelfontbranding, lage smelt recycleerbaarheid van poeders, contaminatie,…). Ook hier zijn geen wonderoplossingen maar een paar voorbeelden en een getuigenis van ZF Wind Power geven u inspiratie en zetten u op weg. 

Bekijk hier het programma van de opleiding en schrijf in! 

De workshops worden georganiseerd in het kader van het project 'Eco-compliance als competitief wapen', uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.