Via een procedure op afstand werd op vrijdag 27 maart een collectieve arbeidsovereenkomst inzake tijdelijke werkloosheid “coronavirus” voor de bedienden van het PC 209 ondertekend. Meer uitleg alsook de finale tekst van deze overeenkomst vindt u hier.


Op woensdag 25 maart informeerden we u al over de collectieve overeenkomst inzake tijdelijke werkloosheid “coronavirus” voor de bedienden van het PC 209. Deze bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid “coronavirus” vervangt tijdelijk de sectorale afspraken van toepassing op tijdelijke werkloosheid omwille van economische oorzaken en/of overmacht.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is op 27 maart via een procedure op afstand ondertekend.

Raadpleeg hier (188,5 kB) de finale tekst van deze overeenkomst.

De tekst verduidelijkt nu dat de aanvullende vergoedingen berekend worden in functie van het aantal werkloosheidsuitkeringen die de tijdelijke werkloze ontvangt. Dit kan verschillend zijn van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in een maand, vermits de werkloosheidsreglementering werkt met een 6-dagen week.

Per werkloosheidsuitkering in het kader van de tijdelijke werkloosheid “coronavirus” is er een aanvullende vergoeding van € 12,07, te betalen door de werkgever (maximaal 6 uitkeringen per week). Voor deeltijdse werknemer bedraagt de aanvullende vergoeding € 6,04 per halve werkloosheidsuitkering (maximaal 12 halve uitkeringen per week).

Het Sociaal Fonds voor de bedienden zal alle werkgevers met tijdelijke werkloosheid compenseren ten belope van de helft van de bovenvermelde vergoedingen.

Het belastbaar inkomen van de tijdelijke werkloze tot aan de loongrens voor de werkloosheid (€ 2754) is met deze overeenkomst volwaardig gewaarborgd. Bijkomende toezeggingen op het niveau van de onderneming zijn niet meer nodig.

Door een regeringsmaatregel zijn deze bijzondere tijdelijke werkloosheidsdagen ook gelijkgesteld voor de toekenning van vakantiedagen en de berekening van het vakantiegeld. Op sectoraal vlak zijn geen bijkomende gelijkstellingen voorzien. Ook zullen bijkomende voordelen gerelateerd aan effectieve arbeidsdagen, zoals de maaltijdcheques, volledig voorbehouden blijven aan werknemers die effectief werken.

Afspraken op ondernemingsvlak gemaakt in het kader van de coronacrisis kunnen verder toegepast én ook verrekend worden met de sectorale toezegging. Vroegere ondernemingsafspraken houden best wel rekening met het bijzonder karakter van deze tijdelijke werkloosheid, waaronder het optrekken van de werkloosheidsuitkering van 65% tot 70% en de bijkomende tussenkomst ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van € 5,63 per volledige werkloosheidsuitkering.

Indien u op ondernemingsvlak alsnog bijkomende afspraken wenst te maken in het kader van de tijdelijke werkloosheid “coronavirus”, adviseren wij u om te vertrekken van het belastbaar inkomen van werknemers in tijdelijke werkloosheid. Een benadering die vertrekt van het netto-inkomen houdt het risico in dat onvoldoende rekening wordt gehouden met al de persoonsgebonden elementen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijk verschuldigde eindbelasting.

Neem contact op met uw vertrouwde expert van People & Organisation. Zij kunnen u bijkomende toelichting en inzichten meegeven die belangrijk zijn voor de berekening van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en de aanvullende sectorale vergoedingen:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer