In het Paritair Comité 209 voor de bedienden van de metaalsector werd beslist om de sectorale afspraken over tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht te verlengen tot en met 31 december 2020.


In een sectorale CAO van 27 maart 2020 was reeds afgesproken dat tijdelijk werkloze bedienden van de metaalsector, net zoals de arbeiders van de metaalsector, een aanvullende vergoeding van € 12,07 per volledige werkloosheidsuitkering zouden ontvangen.

De aanvullende vergoeding voor de bedienden is rechtstreeks te betalen door de werkgever. Bij de arbeiders verloopt de betaling van deze aanvullende vergoeding via de uitbetalingsinstellingen van de vakbonden en de hulpkas voor werkloosheid. Het sociaal fonds voor de bedienden zal voor de helft tussenkomen ten aanzien van de werkgever. Reeds bestaande afspraken op ondernemingsvlak over tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht, blijven van toepassing maar kunnen wel verrekend worden met de sectorale vergoeding.

De afspraak in deze CAO van 27 maart 2020 was tijdelijk van aard. De einddatum was oorspronkelijk voorzien op 30 juni 2020, werd eerder verlengd tot 31 augustus 2020, en is nu opnieuw verlengd tot 31 december 2020.

De verlenging van de CAO van 27 maart 2020 houdt ook in dat alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht tot het einde van 2020, zullen gelijkgesteld worden voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld van de bedienden.

Sinds 1 september 2020 kan het versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht nog enkel toegepast worden in bijzonder hard getroffen ondernemingen of sectoren (zie ons artikel: Tijdelijke werkloosheid ook na 31 augustus 2020? Onderneem tijdig actie).

Ondernemingen die na 1 september niet langer kunnen gebruikmaken van het versoepelde systeem van corona-overmacht, kunnen voor hun bedienden overstappen naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, via de klassieke voorwaarden of de specifieke overgangsregels. In dat geval gelden de sectorale afspraken voor bedienden van de metaalsector bij tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken. Deze zijn gecoördineerd in een CAO van onbepaalde duur van 4 november 2019. Deze CAO voorziet een voorafgaande overlegprocedure evenals een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever van € 12,07 per dag werkloosheid aangevuld met een supplement van € 1,27 per volledige loonschijf van € 50 die het maandelijks loonplafond in het kader van de werkloosheidsreglementering overschrijdt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze regelmatige updates.

Lees meer