De koopkrachtakkoorden voor de arbeiders en de bedienden in de metaal voorzien zoals in andere sectoren in een koopkrachtverhoging ten belope van 1,1%.


In heel wat ondernemingen zal deze koopkrachtverhoging gerealiseerd worden door de verhoging van de brutolonen op 1 juli 2019 met 1,1%. Maar het kan ook anders. Onze akkoorden voorzien  namelijk in de mogelijkheid om de koopkracht op een bedrijfsspecifieke manier in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld door de  invoering of verhoging van de maaltijdcheques, de invoering of verbetering van aanvullende verzekeringen of voordelen, de toekenning van eco-cheques, … .  Deze mogelijkheid  voor onderneming om een bedrijfsspecifieke invulling te geven aan de koopkrachtverhoging is niet nieuw in onze sector.

De wijze van  invulling is in principe vrij te bepalen. Wel dient ze recurrent te zijn en de totale werkgeverskost van deze invulling moet overeenstemmen met de kost die de onderneming zou dragen bij een verhoging van de brutolonen met 1,1%. De keuze voor een dergelijke bedrijfsspecifieke koopkrachtinvulling brengt  dus geen besparing van de werkgeverskosten met zich mee.

 Waarom dan wel kiezen voor een bedrijfsspecifieke invulling? Een eigen invulling  kan helpen om uw verloningsbeleid attractiever te maken, zowel  voor uw  huidige als uw toekomstige werknemers . Het kan ook helpen om  bestaande verschillen in arbeids- en loonvoorwaarden  tussen arbeiders en bedienden weg te werken of te verkleinen. Een bedrijfsspecifieke invulling kan  in dit opzicht  een interessante piste zijn om verder te bekijken.

Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging, kunnen  met hun afvaardiging hierover in gesprek gaan. Wenst men hierover te praten, dan kan men in onderling akkoord bepalen hoe deze invulling kan gebeuren. Bij een akkoord zal dit  in een collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden. De  uiterlijke timing hiervoor is 30 september of een later overeengekomen datum.

Is er in uw onderneming geen vakbondsafvaardiging, dan kan u de bedrijfsspecifieke invulling laten goedkeuren door het paritair comité van de arbeiders ( PC 111) en/of van de bedienden ( PC 209) door het indienen van een dossier vóór 1 oktober 2019. Het paritair comité beoordeelt  dan deze aanvraag en neemt uiterlijk een beslissing vóór 31 oktober 2019.

Overweegt u dergelijke bedrijfsspecifieke invulling, dan vragen wij u om gebruik te maken van onze modelaanvraag. Onze experten kunnen u begeleiden bij het vervolledigen van het dossier en het indienen van de aanvraag bij het bevoegde paritair comité. De volledige dossiers kunnen vervolgens aan ons overgemaakt worden via email.

Voor de volledigheid wijzen wij er op dat naast de goedkeuring door het paritair comité, een nieuwigheid geïntroduceerd door het recente nationaal akkoord, het ook mogelijk blijft om een bedrijfsspecifieke invulling  tot stand te brengen door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. Hiervoor heeft u wel de handtekening nodig van een verantwoordelijke van één van de representatieve vakbonden.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen