Met leedwezen melden wij dat Baron Jacques De Staercke, ere-Gedelegeerd Bestuurder van onze bedrijvenorganisatie, op 18 december 2017 op 90-jarige leeftijd overleden is.


Baron De Staercke speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de federatie. Hij trad in dienst in september 1971 en heeft gedurende 15 jaar het beleid van Fabrimetal/Agoria bepaald. Met zijn scherpe geest onderkende hij de snelle veranderingen in de maatschappij en was hij een vurig pleitbezorger voor de belangen van de ondernemingen van de metaalverwerkende, machinebouw-, elektrotechnische, elektronische en kunststofverwerkende industrie. Zo droeg hij in grote mate bij tot het politiek en sociaal-economisch debat. Hij bekleedde heel wat belangrijke mandaten en was bovendien een begenadigd redenaar. Hij legde zijn functie als gedelegeerd bestuurder neer in april 1987.á

Jacques De Staercke zal in onze herinnering blijven als een toegewijd, luisterbereid en ge´nspireerd leider.á

Wij staan erop met het grootste respect hulde te brengen aan zijn nagedachtenis en betuigen namens alle leden van Agoria ons oprecht medeleven aan zijn echtgenote en familie.