Wat doe je als bedrijf met oude printers, servers, beeldschermen of computers die je niet meer nodig hebt? Agoria lidbedrijf Out Of Use zamelt oude elektrische en elektronische apparaten in voor hergebruik of recyclage. Zo zijn oude apparaten nog geld waard.


CEO van Out Of Use, Mark Adriaenssens, legt uit hoe zijn bedrijf elke dag bijdraagt aan de circulaire economie: "Wij selecteren het elektro-afval dat binnenkomt eerst op hergebruik. Voor herbruikbare apparaten zoeken we een nieuwe eigenaar binnen Europa. Zo verkopen we onder meer via ons depot in Molenbeek. We zorgen er natuurlijk voor dat de gegevens op oude toestellen volledig worden verwijderd."

†"Soms zijn oude producten helemaal niet energie-efficiŽnt en is het beter ze niet te blijven gebruiken. Een oude crt-monitor kun je bijvoorbeeld beter vervangen door een lcd-scherm. Maar in de meeste gevallen loont hergebruik wel de moeite."

Het basisidee van de circulaire economie is om de waarde waarover een product initieel beschikt, zo volledig en zo lang mogelijk te behouden. Dit niet enkel in termen van materialen, maar ook op het vlak van toegevoegde energie, arbeid en kapitaal. Hoe minder het gebruikte product moet bewerkt worden vooraleer het terug in omloop komt, hoe meer het waard blijft en hoe beperkter de milieudruk.†Recycleren van materialen afkomstig uit afgedankte producten is dus belangrijk. Maar in een circulaire economie gaat het ook over het verlengen van de levensduur door producten of productonderdelen te hergebruiken.

Wat als hergebruik niet mogelijk is?

"Na de selectie op hergebruik van de apparaten schakelen we dertien sociale werkplaatsen in om producten te demonteren. Uit een pc halen we de geheugenkaart, het moederbord, de harde schijf ... . Sommige onderdelen kunnen we nog hergebruiken, de niet-herbruikbare materialen gaan naar gespecialiseerde recyclagebedrijven."

†"Zo wordt uit 100 % elektro-afval maar liefst 89,96 % gerecycleerd en opnieuw ingezet als secundaire grondstof. Per ton gerecycleerd elektro-afval vermijden we 1,44 ton CO2-uitstoot."

Klanten van Out Of Use kunnen er ook voor kiezen om de vergoeding die ze krijgen voor hun oude ICT-materiaal om te zetten in nieuwe bomen of een stukje grond voor biodiversiteit via Natuurpunt of Natagora.

We vroegen Mark Adriaenssens naar de kansen en uitdagingen die hij ziet voor de komende jaren.

Mark gelooft in sterkere samenwerking met de producenten van IT materiaal om hergebruik en recyclage te bevorderen. Bij een product dat zo ontworpen is dat je het gemakkelijk uit elkaar kan halen, kan vlotter aan 'parts harvesting' gedaan worden. Afgeschermde firmware, daarentegen, bemoeilijkt dan weer hergebruik.

"We zouden graag meer partnerships aangaan met de grote IT-spelers in BelgiŽ. Zo gaan de opbrengsten terug naar de Belgische economie of naar goede doelen."

"In circulaire product-als-een-dienst modellen, waarin producenten eigenaar blijven van hun producten, kan een bedrijf als Out Of Use optreden als geprivilegieerde partner die parts harvesting gaat doen voor de producent."

Goed om weten: Vlaamse bedrijven mogen sinds dit jaar volgens Vlarema (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) enkel samenwerken met IT-recyclers die in het bezit zijn van een Weeelabex-certificaat of een ISO 17020.

De CEO van Out Of Use ziet ruimte voor administratieve vereenvoudiging en groene overheidsaankopen. "Het behalen van de nodige vergunningen en het gedetailleerd rapporteren van al onze activiteiten, is erg tijdrovend. Ook het verschil in wetgeving tussen de verschillende gewesten creŽert administratieve overlast. En de handhaving vanuit de overheid pakt onvoldoende de 'free-riders' aan. Verder zet de overheid in haar aankoopbeleid nog te weinig in op circulaire economie en focust in aanbestedingen teveel op prijs."

Ook exploreert Out Of Use momenteel de mogelijkheden van IoT en big data om op een efficiŽntere manier inzicht te verwerven in het hergebruikspotentieel van oude apparaten, zowel op technisch, ecologisch als economisch vlak.†

Mark Adriaenssens vat het nog eens mooi samen: " Toestellen gaan langer mee en krijgen een tweede leven in Europa. En goedkope tweedehands ICT-apparaten helpen de digitale kloof te dichten."†

Meer weten over circulaire economie. Lees onze long reads!