De Europese verzekeringsrichtlijn 2016/97, beter bekend als de “IDD”-richtlijn (verzekeringsdistributie), voert een nieuwe categorie van “nevenverzekeringstussenpersonen” in, naast de bestaande categorieën van makelaar, agent,... Graag hadden wij vernomen of u in het kader van uw handelsactiviteiten dergelijke verzekeringen aanbiedt aan de klant, en zo ja, of en hoe u met deze bijkomende verplichtingen omgaat.


De Europese verzekeringsrichtlijn 2016/97  werd omgezet met de Belgische wet van 6 december 2018 en impliceert dat bedrijven die aanvullend bij de diensten die ze leveren ook een verzekering aanbieden, onder deze reglementering vallen en zich als nevenverzekeringstussenpersoon dienen in te schrijven in het Register van Verzekeringstussenpersonen bij de FSMA.

Er geldt een vrijstelling van inschrijving in de volgende gevallen:

a) indien de verzekering een aanvulling is op de levering van een goed of de verrichting van een dienst door een aanbieder, en het risico van defect, verlies van, of beschadiging dekt van het door die aanbieder geleverde goed of het nietgebruik van de dienst die geleverd wordt door die aanbieder; EN

b) het bedrag van de premie voor het verzekeringsproduct is, op jaarbasis pro rata berekend, niet hoger dan 200 euro, taksen niet inbegrepen;

c) in afwijking van punt b), indien de verzekering een aanvulling is op een dienst als bedoeld onder a) en de duur van de dienst gelijk is aan of minder dan drie maanden, het bedrag van de premie per persoon is niet hoger dan 200 euro. 

Voor een aantal sectoren, o.a. de Agoria-sectoren, stelt zich het probleem van de “nevenverzekeringstussenpersoon”. Immers, bedrijven sluiten dergelijke verzekeringsovereenkomsten af voor zichzelf, maar tegelijk ook voor hun partners of hun klanten. Centrale  vraag hierbij is of dergelijke  overeenkomsten  hierdoor kunnen aangemerkt worden als “nevenverzekeringstussenpersoon”.

Graag hadden wij vernomen of u in het kader van uw handelsactiviteiten dergelijke verzekeringen aanbiedt aan de klant, en zo ja, of en hoe u met deze bijkomende verplichtingen omgaat. Graag zo snel mogelijk een seintje aan herman.looghe@agoria.be