De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend en vereisen een breed kennispalet. Een gedegen opleiding is dan ook noodzakelijk maar ook opgelegd binnen de Welzijnswetgeving. Onze opleiding bestaat enerzijds uit een multidisciplinaire basisvorming, gevolgd door de specialisatiemodule niveau II. Wij zorgen ervoor dat u gewapend bent om de taak als preventieadviseur uit te oefenen.


Op 17 januari 2019 start een nieuwe cyclus van onze interprofessionele opleiding "Preventieadviseur niveau II". Deze opleiding is een initiatief van INOM, het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid, in samenwerking met Agoria.

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding

 • Risicoanalyse: het opsporen van gevaren, risico's evalueren , het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting;
 • Advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van chemische agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers;
 • Administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • Specifieke taken: opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken met derden;
 • Samenwerken met externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Onze troeven

 • We streven ernaar preventieadviseurs op te leiden die hun rol als coach, mentor en adviseur ten volle kunnen spelen. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
 • Onze lesgevers zijn experten in hun vak en staan met hun voeten in de praktijk (preventieadviseurs van bedrijven, ambtenaren van toezicht welzijn op het werk, …).
 • We houden de groep van cursisten klein wat ons de kans geeft interactief en gericht te werk te gaan en de cursist de kans geeft om vragen te stellen.
 • We wisselen theorie en praktijk af, met rollenspelen, bedrijfsbezoeken, praktische en begeleide oefensessies, …
 • Eindwerkbegeleiding via een promotor binnen het gekozen onderwerp.

Voldoe aan uw wettelijke verplichtingen

Denk er ook om: de kans is reëel dat de aanvullende vorming niveau II voor preventieadviseurs een wettelijke verplichting is voor uw bedrijf. Titel 1 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van boek II van de codex over het welzijn op het werk stelt dat een dergelijke opleiding vereist vanaf 20 werknemers (industrie met zeer zware risico's), 50 werknemers (industrie met zware risico's), 100 werknemers (andere industriële bedrijven) of 200 werknemers (niet industriële organisaties). Kandidaten voor een niveau II-cursus moeten houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen. 


Praktische informatie

Inhoud

 • De cyclus omvat 210 lesuren, verdeeld over de "multidisciplinaire basismodule" (120 u) en de "multidisciplinaire specialisatiemodule niveau II" (90 u). Een gedetailleerd programma ontvangt u op de eerste cursusdag. 

Data en locatie

 • Aanvang cyclus: 17 januari 2019
 • De lessen vinden plaats in Gent, telkens op donderdag van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u, uitgezonderd de schoolvakanties.
 • Adres: Agoria, AA Tower, Technologiepark 19, 9052 Gent-Zwijnaarde

Deelnameprijs

 • € 2 700 (excl. BTW) voor niet-leden van Agoria.
 • € 2 200 (excl. BTW) voor leden van Agoria.
 • Betaling na ontvangst factuur op rekeningnr. BE09 2900 3529 2257 van Agoria. Lunches zijn in deze prijs niet inbegrepen.  Ter plaatse is er een refter en in de buurt bevinden zich diverse eetgelegenheden.
 • Er kan ook voor de modules afzonderlijk ingeschreven worden (multidisciplinaire basisvorming of specialisatiemodule niveau II).
 • De opleiding is erkend in kader van de Vlaamse KMO-portefeuille.
 • De opleiding komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof.

 Interesse? Vul snel het online inschrijvingsformulier in!


Raadpleeg hier meer informatie (787 kB) of neem contact op met Wouter Vandessel (wouter.vandessel@agoria.be).  

Datum

donderdag 17 januari 2019

Plaats

AA-Tower
Technologiepark 19
9052 Zwijnaarde

Organisator

Meer info

Opgelet: om de interactiviteit te bevorderen, worden maximaal 20 deelnemers toegelaten. Reserveer dus vandaag nog uw plaats!

Dit evenement is afgelopen.