De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend en vereisen een breed kennispalet. Een gedegen opleiding is dan ook noodzakelijk en bovendien opgelegd binnen de Welzijnswetgeving. Deze opleiding voorziet in het leertraject doorheen de multidisciplinaire basisvorming en de specialisatiemodule niveau II. Indien u de modules doorloopt, zal deze vorming leiden tot het getuigschrift van “preventieadviseur niveau II”.


De preventieadviseur heeft de volgende wettelijk bepaalde taken in verband met:

 • risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting.
 • advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers.
 • administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • specifieke taken: opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken bij derden
 • samenwerken met externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Het antwoord op deze en al uw andere praktische vragen over de hoger genoemde thema’s krijgt u tijdens de interprofessionele opleiding “Preventieadviseur niveau II”, waarvan op 18 januari 2018 een nieuwe cyclus van start gaat. 

Deze opleiding is een initiatief van INOM, het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid, in samenwerking met Agoria. 

Onze troeven:

 • Wij streven naar een gedegen kwaliteit die preventieadviseurs afleveren die hun rol als coach, mentor en adviseur ten volle kunnen spelen.

 • Onze lesgevers zijn experten in hun vak en staan met hun voeten in de praktijk (preventieadviseurs van bedrijven, ambtenaren van toezicht welzijn op het werk, …).

 • We houden de groep van cursisten klein welke ons de kans geeft interactief en gericht te werk te gaan en de cursist de kans geeft om vragen te stellen.

 • We wisselen theorie en praktijk af, met rollenspelen, bedrijfsbezoeken, praktische en begeleide oefensessies, …

 • Eindwerkbegeleiding via een promotor binnen het gekozen onderwerp.

Voldoe aan uw wettelijke verplichtingen!

Denk er ook om: de kans is reëel dat de aanvullende vorming niveau II voor preventieadviseurs een wettelijke verplichting is voor uw bedrijf. Op grond van Titel 1 (betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) uit Boek II van de Codex over het welzijn op het werk is een dergelijke opleiding vereist vanaf 20 werknemers (industrie met zeer zware risico’s), 50 werknemers (industrie met zware risico’s), 100 werknemers (andere industriële bedrijven) of 200 werknemers (niet industriële organisaties). Kandidaten voor een niveau II-cursus moeten houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen. 

Praktische informatie

Inhoud

 • De cyclus omvat 210 lesuren, verdeeld over de ”multidisciplinaire basismodule” (120 u) en de ”multidisciplinaire specialisatiemodule niveau II” (90 u). Een gedetailleerd programma ontvangt u op de eerste cursusdag. Raadpleeg hier de wettelijk opgelegde eindtermen (788,1 kB). 

Data en locatie

 • Aanvang cyclus: 18 januari 2018
 • De lessen vinden plaats in Gent, telkens op donderdag van 9.00 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 17.00 u, uitgezonderd de verlofperioden.
 • Adres: AGORIA, AA Tower, Technologiepark 19, 9052 Gent-Zwijnaarde

 Deelnameprijs

 • € 2.700 (excl. btw) voor niet-leden van AGORIA.
 • € 2.200 (excl. btw) voor leden van AGORIA
 • Betaling na ontvangst factuur op rekeningnr. BE09 2900 3529 2257 van Agoria. Lunches zijn in deze prijs niet inbegrepen. Ter plaatse is er een refter en in de buurt bevinden zich diverse eetgelegenheden.
  • Er kan ook voor de modules afzonderlijk ingeschreven worden (multidisciplinaire basisvorming of specialisatiemodule niveau II)
 • De opleiding is erkend in kader van de Vlaamse KMO-portefeuille
 • De opleiding komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof

Opgelet: om de interactiviteit te bevorderen, worden slechts 20 deelnemers toegelaten. Reserveer dus vandaag nog uw plaats!  

Te laat! Deze opleiding is volzet. U kunt echter wel nog uw naam op de wachtlijst laten zetten door een mailtje te sturen naar karin.corvette@agoria.be, zodat u als eerste wordt geïnformeerd als eventueel nog een plaats vrijkomt of we een volgende cyclus van deze opleiding organiseren.

Meer informatie vindt u in bijlage:

Voor bijkomende informatie kan u ook steeds contact opnemen met Wouter Vandessel van Agoria (wouter.vandessel@agoria.be - +32 2 706 79 98)

Datum

donderdag 18 januari 2018

Plaats

AA-Tower
Technologiepark 19
9052 Zwijnaarde

Organisator

INOM en Agoria 

Dit evenement is afgelopen.