De Europese Commissie overweegt om de veiligheidsvoorschriften te harmoniseren voor het wegverkeer van niet voor de weg bestemde mobiele machines, met eigen aandrijving en getrokken. Om de publieke opinie te peilen, lanceert ze een openbare raadpleging. U kunt deelnemen tot 2 februari 2021.


Met betrekking tot niet voor de weg bestemde mobiele machines (bouwmaterieel, landbouwmaterieel, tuinmaterieel, handlingmaterieel en materieel voor gemeentelijke diensten, met uitzondering van trekkers) zijn heel wat aspecten geharmoniseerd op EU-niveau, zoals de veiligheid van de machines, de elektromagnetische compatibiliteit, de geluidsemissies, de uitstoot enz. De veiligheidsvoorschriften voor het wegverkeer zijn echter helemaal niet geharmoniseerd in de EU.

Vandaag moeten fabrikanten technische veiligheidsvoorschriften en nationale goedkeuringsprocedures toepassen die van land tot land verschillen, zowel wat de aard van de eisen als wat het veiligheidsniveau betreft. Dat leidt tot extra verplichtingen voor de industrie in vergelijking met een situatie waarbij in alle EU-landen dezelfde voorschriften en procedures zouden worden gehanteerd (zoals het geval is met Verordening (EU) nr. 167/2013 die van toepassing is op trekkers en getrokken machines).

Het doel van de raadpleging is om na te gaan hoe wordt gedacht over de huidige toestand en de potentiële impact van de drie opties inzake goedkeuring die worden voorgesteld:

Optie 1 – Europese goedkeuring van de mobiele machine uitgereikt door de instanties van een lidstaat

  • Optie 1.a – Typegoedkeuring 

De technische specificaties voor alle aspecten van mobiele machines worden beschreven in de Europese wetgeving.

  • Option 1.b – Hybride aanpak

Voor de aspecten van mobiele machines die eerder kritiek zijn voor de verkeersveiligheid (bijv. rem- en stuurinrichting), worden alle technische specificaties beschreven in de Europese wetgeving; voor aspecten die als minder kritiek voor de verkeersveiligheid worden beschouwd (zoals de verwarming van de cabine, de achteruitkijkspiegels, de bescherming van de banden, de nummerplaat) reikt de Europese wetgeving alleen de basisvoorschriften aan, terwijl de gedetailleerde technische specificaties zijn opgenomen in geharmoniseerde normen.


Optie 2 – CE-markering van de mobiele machine uitgereikt door de fabrikant
De fabrikant verklaart dat de mobiele machine voldoet aan alle wettelijke voorschriften. De nationale instanties hoeven de mobiele machine niet goed te keuren. De Europese wetgeving bevat slechts de basisvoorschriften voor de machine in haar geheel en voor alle onderdelen terwijl de gedetailleerde technische specificaties zijn opgenomen in geharmoniseerde normen. Door de CE-markering op het product aan te brengen, verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan alle wettelijke voorschriften en dat het daarom vrij in de EU mag worden verkocht.

De openbare raadpleging loopt tot 2 februari 2021.

Consulteer hier de openbare raadpleging.