Agoria is in het kader van het INTERREG SCIFI-project op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van openbare aanbestedingen rond innoveren met open data. Kent uw bedrijf dergelijke voorbeelden? Zorg dan dat ze zeker worden opgepikt via deze enquête.


Als onderdeel van het INTERREG SCIFI-project werkt Agoria samen met Corvers Procurement Services aan een studie over innovatieve aanbestedingen waarbij wordt gebruikgemaakt van open data. Ook de steden Mechelen en Brugge maken deel uit van het consortium. 

In het kader van het onderzoek zullen voorbeelden van openbare aanbestedingen (individueel/gemeenschappelijk/over de grenzen) rond open data-innovaties geanalyseerd worden. Om goede praktijkvoorbeelden te identificeren, doen we een beroep op uw expertise.

Overheden en lokale besturen worden vriendelijk uitgenodigd om de enquête in te vullen tegen vrijdag 20 april 2017. Het invullen neemt 15 minuten tijd in beslag. De studie zal in het najaar gepubliceerd worden en voorgesteld worden.

Indien u als bedrijf positieve ervaringen hebt met dit type van aanbesteden, vraag dan snel aan uw contacten bij de betreffende overheden of zij aan het onderzoek willen deelnemen. 

Vul de enquête in 

Lees hier meer info over INTERREG SCIFI