UGent is op zoek naar bedrijven die een stageplaats of thesisbegeleiding willen aanbieden voor studenten van het internationaal masterprogramma SINReM (Sustainable and Innovative Resource Management). Teken erop in!


De UGent is co÷rdinator van het internationaal masterprogramma SINReM (Sustainable and Innovative Resource Management) met een expliciete focus op duurzaam grondstoffenbeheer en circulaire economie. Dit programma krijgt financiering van Erasmus+ en EIT Raw Materials en kan daardoor een strenge selectie van haar deelnemers doen.

Binnen dit programma is voor elke student een stage in een bedrijf voorzien. Daarenboven dient ook de thesis in samenwerking met het bedrijfsleven te gebeuren. Voor komende (en daaropvolgende) academiejaren wordt gezocht naar bedrijven die een stage of thesis wensen aan te bieden. Meer uitleg in bijlage.

Met vragen kunt u rechtstreeks terecht bij Olivier Berteloot van de UGent.