Werknemers die in overeenstemming met hun werkgever gebruikmaken van corona-ouderschapsverlof op basis van koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, genieten ontslagbescherming in het kader van loopbaanonderbreking.


Wanneer een werknemer ontslagbescherming geniet in het kader van het stelsel van loopbaanonderbreking, mag de werkgever geen handeling stellen die tot doel heeft eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, behalve om een dringende reden of om een voldoende reden die vreemd is aan de uitoefening van het corona-ouderschapsverlof.

De beschermingsperiode gaat in op het ogenblik dat de werkgever schriftelijk in kennis wordt gesteld en loopt af drie maanden na de einddatum van het verlof.

Bij niet-naleving van de bescherming moet een forfaitaire vergoeding worden betaald die overeenkomt met het loon van zes maanden, boven op de vergoedingen die bij de verbreking van de overeenkomst zijn verschuldigd.

Ter herinnering: corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen in de periode van 1 mei tot 30 juni 2020.  Deze periode kan eventueel worden verlengd bij koninklijk besluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer