De rol van de Europese comités bestaat erin bekendheid te geven aan de standpunten van de industrie en deze te verdedigen op Europees niveau, met name bij instellingen zoals de Europese Commissie of het Europees Parlement. Wist u dat Agoria lid is van wel veertig Europese industriële comités?


Waarom dat netwerk?

  • Dankzij dat uitgebreide netwerk zijn we al van in een vroeg stadium op de hoogte van nieuwe Europese regelgeving waaraan wordt gewerkt.
  • Door in die comités de prioriteiten en standpunten mee te bepalen, behartigt Agoria de belangen van zijn leden direct op Europees niveau.
  • En door deel te nemen aan de besprekingen op Europees niveau hebben we ook controle over wat er op het spel staat wanneer de regelgeving later op nationaal of gewestelijk niveau wordt omgezet.

Welke dossiers worden gevolgd?

Onze veertig Europese comités volgen een lange lijst van dossiers, die voornamelijk betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • interne markt (technische regelgeving, marktbewaking …);
  • digitale eengemaakte markt (vrij verkeer van gegevens, wetboek voor elektronische communicatie …);
  • innovatiebeleid (Horizon 2020/KP9, Industrie 4.0 …);
  • buitenlandse handel (handelsbeschermingsinstrumenten, antidumpingmethodologie, herziening van de bepalingen inzake dual use …);
  • milieuregelgeving (actieplan inzake circulaire economie, herziening van de richtlijnen betreffende afvalstoffen …);
  • klimaatbeleid (ETS, pakket ‘Schone Energie’, energieprestaties van gebouwen …);
  • mobiliteit van werknemers (terbeschikkingstelling van werknemers, coördinatie van SZ-systemen).

Van welke comités is Agoria lid?

Agoria is lid van veertig comités die actief zijn in de bedrijfstakken die de Federatie vertegenwoordigt: Aeronautics, Space, Security & Defence Industries; Building, Contracting & Technical Services Industries; Digital Industries; Manufacturing Industries; Materials Industries.

 

Hebt u Agoria's nieuwe visietekst over de toekomst van Europa al gelezen? U vindt dit document hier.