Hoewel JUMO Belux eerder dit jaar een van de laureaten was van de Factory of the Future Awards, kon het bedrijf om voor de hand liggende redenen niet gehuldigd worden tijdens de Agoria-roadshow. Motion Control slaagde er echter in om vanop afstand bij Bruno Radermacher, directeur-generaal van JUMO Belux, te polsen naar de beweegredenen voor hun kandidatuur, en naar het traject dat ze moesten afleggen om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen.


Groei en strategie

De firma JUMO, opgericht in 1948 in het Duitse Fulda, produceerde aanvankelijk glas voor thermometers alvorens haar gamma uit te breiden naar gespecialiseerde producten voor meet- en regeltechniek. In 1971 vestigde de firma zich eerst in Brussel om daarna, in 1984, richting Eupen te trekken.

Vandaag zijn er ginds zo’n 44 personen werkzaam in een administratieve structuur die de drie landstalen beheerst. Die meertaligheid is een grote troef bij JUMO BE: klanten kunnen in maar liefst zeven talen worden bediend! Ondanks de voortdurende groei is JUMO altijd een familiebedrijf gebleven. Er heerst een aangename werksfeer en er wordt steevast geluisterd naar de wensen van partners, zowel binnen het bedrijf als naar de klanten en de externe partners toe.

Activiteiten en specialisatie(s)

JUMO maakt en verdeelt een ruim gamma aan meet-, regel- en automatisatieproducten. Het bedrijf behoort tot de wereldtop inzake temperatuurmeting en regeltechniek, en dit voor allerhande sectoren, zoals voeding, waterzuivering, hernieuwbare energie, verwarming en klimaatregeling, de spoorwegindustrie, scheepsbouw, de farmaceutische industrie, en – last but not least – de kunststof- en petrochemiesector. Ook zet het bedrijf sterk in op de interne ontwikkeling van andere meettechnieken zoals vloeistofanalyse, druk- of vochtigheidsmeting, met automatisering als kernpijler en een continue diversificatie van het portfolio tot gevolg.

Bijzonderheden

Buiten het familiale karakter vallen nog enkele bijzonderheden op, die de firma in staat stellen om zich voortdurend verder te profileren als wereldspeler in haar branche:

  • Een groot horizontaal en verticaal fabricagebereik, dat de laatste tien jaar sterk geautomatiseerd en gerobotiseerd werd, om zo de productiestromen te optimaliseren en de productiviteit beduidend op te drijven.
  • Een strategie die inzet op een gedecentraliseerde productie van specifieke componenten in 14 sites over de hele wereld. Dit maakt het mogelijk om te allen tijde te luisteren naar de wensen van lokale klanten (‘Think Global, Act Local’). Daarnaast produceren sommige productiesites ook voor de wereldmarkt (‘Think Global, Act Global’). Dat is waar JUMO BE, dat beide strategieën ook toepast in de praktijk, voor staat.
  • Een uitgebreid team onderzoekers en ingenieurs die zowel standaardproducten als speciaal voor specifieke klanten ontwikkelde producten ontwikkelen.

 

Eigen productie

JUMO Belux mag dan wel een financiële dochteronderneming van de moedermaatschappij zijn, de firma beschikt bovenop de eigen commerciële dienst wél over een eigen productieafdeling en een competente technische dienst ter ondersteuning van haar klanten.

“Onze engineering- en productiediensten maken het eerst en vooral mogelijk lokaal te produceren om oplossingen op maat en just in time te vinden”, steekt Bruno Radermacher, directeur-generaal bij JUMO Belux van wal. “Naast productie houdt onze technische dienst zich bezig met herstellingen, ontwikkelt hij programma’s op maat, zorgt hij voor de indienststelling van de producten, organiseert hij opleidingen en biedt hij technische ondersteuning aan klanten.”

Het schakeljaar 2017

Met een gemotiveerd en competent team dat ondersteund wordt door een mondiale groep zou men kunnen aannemen dat binnen het bedrijf alles altijd al op wieltjes liep.

Maar, een grote investering om de productiecapaciteit te verhogen uit 2015 zou twee jaar nadien (in het boekjaar 2017) leiden tot een op z’n minst opmerkelijk resultaat.

“Omdat we altijd al gewend waren om de productie te leiden als ‘een goede huisvader’, hadden we de omslag naar een gerichte en professioneel gestructureerde productie nog niet gemaakt. Zo was er bijvoorbeeld nog geen specifiek programma waarmee we het beheer konden doen (QRM), waardoor we ons plots geconfronteerd zagen met termijnen die opliepen tot 3 à 7 weken en een toename van klachten van klanten. Het besef groeide snel dat we een kritieke drempel hadden bereikt, waarin de organisatie van de productie zou moeten worden herdacht. Dat is de reden waarom besloten contact op te nemen met Sirris om een eerste evaluatie van de problemen te maken.”

Digital Factory

Pascal Pollet, Pricipal Engineer Smart and Digital Factory bij Sirris, werd belast met de taak een eerste lijst van aanbevelingen op te stellen, nodig om de productie beter te kunnen organiseren. In de aanbevelingen werd ook gewag gemaakt van een Lean-systeem, maar hier besliste JUMO niet op in te gaan, gezien dit principe volgens Radermacher weinig betrekking heeft op de enkelstuks of kleine series met een grote variëteit die het bedrijf produceert. Wel besloot men op basis van de gemaakte aanbevelingen een nog grondiger transformatieplan op poten te zetten.

GRM of ERP?

Radermacher: “Dit plan schreef onder meer de implementatie van een QRM-systeem voor, maar om de uniformiteit binnen de JUMO-groep te behouden, kozen we ervoor om, in plaats van een nieuw systeem in gebruik te nemen, een bijkomende module te ontwikkelen voor het ERP-systeem dat reeds in gebruik was bij de moederonderneming in Duitsland. Het personeel kon vervolgens een opleiding genieten om met dit nieuwe systeem te werken. Verder hebben we ook extra personeel aangeworven om zowel de werkorganisatie als de eigenlijke productie aan te pakken. Een titanenwerkje, gezien alle productiefases in het ERP-systeem moesten worden opgesplitst en gedigitaliseerd.”

Bevredigende resultaten

Het nieuwe systeem zou uiteindelijk worden gelanceerd in september 2019. Vandaag kan men de implementatie op een afstand overschouwen, voldoende om zich te realiseren dat de overschakeling naar een nieuwe organisatie z’n vruchten afgeworpen heeft:

  • De termijnen zijn teruggeschroefd van 7 naar maximaal 3 weken
  • De beloofde termijnen zijn betrouwbaar dankzij een reële en effectieve planning
  • De productie is professioneel geworden en het productieparcours kan op ieder ogenblik gevolgd worden
  • Dankzij deze productiecontrole is de berekening van de kostprijs een exacte weerspiegeling van de realiteit

Dankzij de reorganisatie wist JUMO Belux op verschillende vlakken winst te boeken, meent Radermacher: “We hebben aan concurrentiekracht gewonnen, en ook onze geloofwaardigheid en het vertrouwen zijn toegenomen, niet alleen binnen de JUMO-groep maar ook en vooral ten aanzien van onze klanten. Deze organisatie is een professioneel en toekomstgericht werktuig geworden, en vormt tegelijkertijd ook een marketingtool die een reële toegevoegde waarde vormt. Want het contrast tussen wat was en wat is, springt in het oog; zoveel is zeker!”

Factory of the Future

Factory of the Future bleek bijzonder belangrijk voor de ondersteuning in de reorganisatie van de productie.

“Zo voorzag Sirris op een erg professionele manier in ondersteuning bij het opzetten van het Factory of the Future-project, wat een bron van inspiratie en motivatie vormde voor onze werknemers.”

Redenen voor de deelname 

Hoewel de deelname aan Factory of the Future initieel vooral aanvoelde als een voortzetting van een transformatie die reeds in 2017 in gang werd gezet, zou de kandidaatstelling ook een uitdaging vormen, zo vertelt Radermacher. “Buiten de ondersteuning die we konden genieten, vormde de deelname ook een echte uitdaging. De organisatie legt de lat immers heel hoog en vraagt een collectieve inspanning om dit hoge niveau te kunnen bereiken. Dat streven hebben wij aan de dag kunnen leggen bij gratie van een grote openheid van geest en gedrevenheid van ons personeel, een dynamiek die afstraalde op alle geledingen van het bedrijf.”

Tegelijkertijd hielp Factory of the Future JUMO België ook om zich te profileren als leider binnen de JUMO-groep, een voorbeeld om na te streven. “Zo kregen we de laatste maanden heel wat productieverantwoordelijken, afkomstig van diverse van onze filialen over de hele wereld, over de vloer.”

De weg naar de Factory of the Future

De weg naar Factory of the Future verliep naar eigen zeggen erg vlot, door de eerder vermelde motivatie en de ondersteuning door Sirris. De zeven transformaties vooropgesteld door Made Different waren al grotendeels gerealiseerd, hoewel sommige nog grondiger en meer gestructureerd moesten gebeuren.

“We waren inderdaad al grotendeels voor­bereid op een traject zoals dat van Factory of the Future. Zo waren sommige van de zeven transformaties al vóór 2017 geïntroduceerd door het moederbedrijf, waardoor ook wij sindsdien open stonden voor grote veranderingen. Wat de Factory of the Future Award betreft, was vooral de weg ernaartoe belangrijk, méér dan het winnen van de prijs zelf. Maar het effectief in de wacht slepen van de erkenning is vanzelfsprekend de kroon op het werk, een grote bron van fierheid voor iedereen die de mouwen opstroopte en een handje toestak aan het project.”

Titelverlenging in de maak?

Radermacher is er niet de man naar om op zijn lauweren te gaan rusten, zo blijkt.

“We zouden maar wat graag de titel voor Factory of the Future willen verlengen, vermits de aard van onze activiteiten oplegt dat we absoluut op de hoogte blijven omtrent de evoluties op technologisch vlak. In die hoedanigheid vormt Factory of the Future een kader en een permanente doelstelling, een motivatie om die snel evoluerende technologie nóg beter op te volgen ...”

In de praktijk zou JUMO graag verdergaan op het pad dat door Factory of the Future geëffend werd, meer bepaald door de invoering van touch tablets in de productiezone.

“Het gebruik van de tablets hangt echter af van de invoering van een nieuw ERP-systeem in de hele JUMO-groep, wat nog één of twee jaar tijd zal vergen. Maar het sop is zeker de kool waard. Tegelijkertijd zijn we ook van plan extra software te implementeren voor het beheer van de productie (POLCA), maar ook hier moeten we wachten op het nieuwe ERP-systeem.”

Human Centered Organisation

Hoewel er in het hele traject vóór en tijdens de Factory of the Future-erkenning zonder enige twijfel heel wat stappen zijn gezet richting de fabriek van de toekomst, zal de productie volgens Radermachter nooit ‘Full digital’ zijn.

Benieuwd waar uw onderneming staat in het transformatieproces met het oog op de fabriek van de toekomst?

Vul dan de FoF Scan-vragenlijst in van ADMA (European ADvanced MAnufacturing Support Centre, waarvan Agoria en Sirris partners zijn), of stel u meteen kandidaat voor de Factory of the Future Awards 2021.

Bekijk ook onze andere getuigenissen van Factory of the Future winnaars: