Een van de opvallende thema's dit jaar is ongetwijfeld veerkracht. Dit is een essentiële eigenschap om op een verstandige manier de covid-beproeving te boven te komen. Daarom moeten ondernemingen – zelfs de meest terughoudende – een versnelling hoger schakelen in hun digitaliseringsproces, waardoor nieuwe technologische trends ontstaan.


Veerkracht van ondernemingen

Vandaag hebben bedrijfsleiders meer inzicht in wat ze wel en wat ze niet kunnen buiten hun traditionele manier van werken. Dat betekent niet alleen dat ze aan continuïteitsplanning moeten doen om schokken in de toekomst het hoofd te bieden, maar ook en vooral dat ze strategische roadmaps moeten opstellen voor de langere termijn. De snelheid waarmee werd gereageerd is indrukwekkend, maar nu worden de keuzes die de ondernemingen de afgelopen maanden hebben gemaakt opnieuw geëvalueerd om ze al dan niet te bestendigen.

In die nieuwe context is de rol van IT-managers belangrijker geworden dan ooit. Ze zijn zich ervan bewust dat technologie strategisch moet worden benaderd en werken eraan om de veerkracht van de business te vergroten. In dat verband zijn er drie prioriteiten:

  • De behoefte aan een hybride en flexibele werkomgeving die even sterke prestaties mogelijk maakt, in de onderneming of daarbuiten.
  • Verhoogde veiligheid dankzij een perimeterbenadering die opnieuw wordt uitgedacht voor toegangsbeveiliging onafhankelijk van de plaats.
  • De kritieke rol van digitale infrastructuur bij procedures zoals i.v.m. COVID-19, bijv. om zekerheid te hebben over het aantal personen in de vestiging of om de distancing van medewerkers te garanderen.

Ondernemingen behandelen nieuwe prioriteiten naargelang van hun belangrijkheid en hun transformationele waarde. Hoewel de veerkracht waarvan tot nu toe blijk is gegeven prijzenswaardig is, richten bedrijfsleiders zich – terecht – op businesscontinuïteit die toekomstbestendig is. De volgende norm zou nl. nog vluchtiger kunnen zijn en nog sneller kunnen veranderen dan voorheen.

Meer weten over de implicaties van digitale technologie voor de continuïteit en het voortbestaan van ondernemingen? Schrijf u dan in voor Cisco Connect (23 en 24 september), het virtuele event voor bedrijfsleiders en IT-managers dat wordt georganiseerd door Agoria-lidbedrijf Cisco BeLux.