In 2018 kregen de Europese lidstaten vanuit de herziening van de EPBD-richtlijn de opdracht om nieuwe vereisten te implementeren voor 10 maart 2020. Zo moest er bijvoorbeeld een nieuwe langetermijnrenovatiestrategie worden aangeleverd. Ook bevatte de richtlijn nieuwe vereisten rond elektromobiliteit en technische installaties en een aantal inspectievereisten. In België is deze omzetting van de Richtlijn een bevoegdheid van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Voor een volledig overzicht van de omzetting per EPBD-vereiste, klik hier.

Uitbreiding van de eisen voor technische installaties

Technische installaties kregen in de EPBD-herziening extra aandacht. Zo werd een uitbreiding gevraagd van de vereisten bij de vervanging en vernieuwing van verwarmings-, airconditioning- en combisystemen. Ook gaat er nog te veel energie verloren door een onjuiste afstelling van de toestellen bij installatie. Daarom werden lidstaten ook gevraagd om extra vereisten voor inspectie en installatie op te nemen. Ook was er hierbij aandacht voor de mogelijkheden voor digitale monitoring. 

Introductie van elektromobiliteit

Met de herziening van de Richtlijn werd een koppeling gemaakt tussen de uitrol van elektromobiliteitvoorzieningen en het realiseren van energie-efficiënte gebouwen. Zo werden er een aantal vereisten opgesteld voor het aanleggen van (infrastructuur voor) oplaadpunten voor elektrische wagens. Gebouwen worden vanuit Europa gezien als een belangrijke hefboom om elektromobiliteit uitgerold te krijgen. Vanuit Agoria wordt dit gezien als een interessante ontwikkeling, mits dit geen (onbedoelde) blokkades opwerpt op het realiseren van klimaatneutrale gebouwen. 

Stimulering van smart technologie

Ook smart technologie werd in de EPBD-herziening sterk in de picture is gezet. Zo werd door de Europese Commissie een Smart Readiness Indicator (SRI) uitgewerkt. Hoewel Agoria voorstander is van het concept, kan het voorstel dat nu op tafel ligt nog niet overtuigen. De vrees is dat zonder een duidelijke meerwaarde voor de eindklant, de implementatie van de SRI veel zal gaan kosten zonder daadwerkelijke impact op het energieverbruik. De voorstellen voor de definitie en de implementatie zullen op korte termijn worden opengesteld voor publieke consultatie.

Rol van Agoria

De omzetting vond plaats via meerdere nota’s die gespreid aan de regeringen werden voorgelegd. Agoria werd daarom de afgelopen maanden meerdere keren gevraagd om feedback te geven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de visiedocumenten op Renovatie, EPB, Smart Technologie en Ventilatie en de ad-hoc reacties op de lopende EPBD-studies, die in 2018 en 2019 werden opgesteld met de werkgroepen van het Building Technology Committee 2.0. Voor meer informatie over deelname aan deze werkgroepen, klik hier.