Office Furniture

De bedrijvengroep Office Furniture is samengesteld uit fabrikanten en invoerders van kantoormeubelen.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Office Furniture behartigt de belangen van haar leden.
  • Ze vertegenwoordigt de leden op Europees niveau binnen de Europese associatie FEMB en volgt het Europese beleid op.
  • Ze volgt, in samenwerking met het expertisecentrum Milieu, de Europese beleidsontwikkelingen omtrent Circulaire Economie op.
  • Ze streeft naar een hogere visibiliteit van de Belgische leveranciers van kantoormeubelen door aanwezig te zijn op evenementen, zoals de Meet The Buyer Meeting (georganiseerd door de OVAM)
  • De uitwerking van de actiepunten en standpuntinnames worden ondersteund door de federale en regionale lobbycellen.

Nieuws